ผลการค้นหา :

ลำดับชื่อเรื่องผู้เขียน
1 การถ่ายภาพปะการังใต้ทะเล ให้แตกต่าง สร้างรายได้
2011-06-27 17:23:45

การถ่ายภาพ ปะการังใต้ทะเล นั้นถ้าเราพัฒนาการถ่ายภาพ ให้แตกต่างจากคนอื่นก็จะได้ภาพที่สวยงาม ไม่ว่าจะเอาไปอวดเพื่อนๆใ น social network ต่างๆ หรือกระทั่งขายใน เว็บของต่างชาติหรือทำเป็น postcard ขายก็สามารถทำได้

champsy
2 สกู๊ปข่าว การนำเสนอผลงานโครงการ พัฒนาผู้บริหาร กปน.ยุคใหม่นำร่อง รุ่นที่ 3
2011-06-22 13:03:53

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดหลักสูตรประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา ให้กับ การประปานครหลวง

แพรวา
3 ผู้นำสู่ความปลอดภัยที่เหนือชั้น
2011-06-20 16:40:23

การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเริ่มที่ตัวผู้นำ แต่นำอย่างไรให้เหนือชั้นและปลอดภัย ที่นี่มีคำตอบ

SHE Zone
4 Ukulele เครื่องดนตรี 4 สาย ยอดฮิต อินเทรน
2011-06-07 13:50:56

ประวัติและประเภท Ukulele

RamBo
5 โครงการประเมินสมรรถนะ 360 องศา
2011-06-07 10:36:20

สกู๊ปข่าว การเข้าประชุมนำเสนอแผนงานฝึกอบรมและระบบประเมินผลพัฒนาสมรรถนะ 360 องศา ของบุคลากร ภายใต้โครงการสืบทอดทายาท (Candidate & Successor) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

RamBo
6 กลอนแปด Die, Dead, Death
2011-05-26 14:13:51

ลิ้งค์แนบ http://www.youtube.com/watch?v=YBqgtaHMx5M&feature=related หัวข้อ: กลอนแปด Die, Dead, Death “ เดท(death) ทีเอช แปลความตาย ได้เป็นนาม ดาย (die) มีสาม ช่องกริยา อย่ามัวหลง เดด(dead)เอดี adjective (แอดเจคทีฟ) รีบจดลง ดายเดทเดด (die, dead, death) ต่างกันตรง หน้าที่คำ” -die เป็นกริยา เวลาแต่งประโยคก็มีประธาน แล้ววาง die เป็นกริยาได้เลย เช่น เธอตาย ก็พูดว่า she dies เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ ถ้าจะปฏิเสธกริยา ก็ต้องดึง v. to do คือ do, does เข้ามา เช่น dreams do not die ความฝันไม่เคยตาย dreams เป็นพหูพจน์ ต้องใช้ do -dead เป็น adjective Adjective มีตำแหน่งวางอยู่สองที่คือ หน้าคำนาม กับหลัง v. to be (is am are) เป็นการบอกสภาพที่ตายแล้ว She is dead. เธออยู่ในสภาพที่ตายไปแล้ว -death เป็นคำนามแปลว่าความตาย อาจใช้เป็นประธาน หรือกรรมของประโยคก็ได้ เช่น Death is unavoidable. ความตายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พี่นุ้ย English Breakfast เองจ้า…

สิริพร
7 กิจกรรม Road Show ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2011-05-19 16:24:37

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาพิเศษเพื่อผู้ประกอบการทางภาคใต้

แพรวา
8 สัมภาษณ์ บริษัท ไทยนำโชค เท็กไทล์จำกัด
2011-05-18 14:20:41

สำหรับสกู๊ปบทสัมภาษณ์ Executive Interview ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทยนำโชค เท็กไทล์ ผู้นำทางด้านนวัตกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และถือว่าเป็นนักค้นคว้าวิจัย จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์

แพรวา
9 บทสัมภาษณ์ ผู้นำทางนวัตกรรมสิ่งทอ
2011-05-18 09:52:58

สำหรับสกู๊ปบทสัมภาษณ์ Executive Interview ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทยนำโชค เท็กไทล์ ผู้นำทางด้านนวัตกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และถือว่าเป็นนักค้นคว้าวิจัย จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

อัญชนา
10 กลอนสุภาพ (กลอนแปด) since และ for
2011-05-05 16:20:00

ในกรณีที่พูดถึงเวลา since จะใช้บอกจุดเริ่มต้น

สิริพร
11 สกู๊ปข่าว อบรมการใช้งานระบบวางแผนการอบรมและระบบทดสอบอัจฉริยะ
2012-03-26 02:34:56

สกู๊ปข่าวการอบรมการใช้งานระบบวางแผนการอบรม และ ระบบทดสอบพนักงานอัจฉริยะ ณ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด

แพรวา
12 บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล TPA WRITER AWARD 2010
2011-05-04 11:25:24

บทสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัล TPA WRITER AWARD 2010

แพรวา
13 ความประทับใจที่สสท.
2011-07-05 09:50:13

ประหนึ่งเพื่อนสนิท

KIEMAN
14 ประชาสัมพันธ์
2011-06-15 14:33:49

ประชาสัมพันธ์

ทีมงาน
15 มาตรฐานของคนและมาตรฐานของงาน
2011-04-16 21:36:50

HR Contribution ชัชวาลย์ ทัตศิวัช น.ศ.ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial Business Administration) วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในสภาพการณ์ของสังคมที่ความรู้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด และเป็นสิ่งจำเป็นของการเรียนรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงานและชีวิต ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอฝากเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานไว้ให้ได้เรียนรู้กัน ทั้งผู้เขียนและท่านผู้อ่าน ในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้าง HR เพื่อความเป็นมืออาชีพนะครับ....

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
16 Calibration
2011-04-15 23:06:23

ไม่รู้จะถามใครดี ว่า ค่า Conventional กับค่า Correction ที่ปรากฎใน Certificate มันคือค่าอันเดียวกันรึเปล่า ใครรู้ชวยตอบที

ภัทรพรรณ
17 รักแท้ยังไง (English Version)
2011-04-13 21:00:14

รักแท้ยังไง (English Version) แปลโดยพี่นุ้ย English Breakfast

สิริพร
18 “No man is an island, entire of itself; every man is apiece of the continent, a part of the main”
2011-04-08 22:45:37

การบริหารจัดการองค์กร (กับพี่นุ้ย) “No man is an island, entire of itself; every man is apiece of the continent, a part of the main” John Donne เพราะคนไม่ใช่เกาะ เราจึงต้องเกาะกลุ่ม

สิริพร
19 การบริหารจัดการองค์กร (กับพี่นุ้ย)
2011-04-06 16:27:25

“No man is an island, entire of itself; every man is apiece of the continent, a part of the main” John Donne

สิริพร
20 ทฤษฎี ABC (ABC Model)
2011-04-04 16:33:51

พฤติกรรมสามารถมองเห็นได้ สังเกตได้ และวัดผลได้ ความปลอดภัย เป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ปลอดภัย

SHE Zone
21 Because คำนี้คุณใช้ถูกหรือไม่
2011-03-16 19:25:19

คำถามจากผู้ชม: Because of it was not proved.

สิริพร
22 ประกาศผลการประกวดบทความ นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
2011-03-15 17:04:06

ประกาศผลการตัดสินโครงการ The TPA Writer Award 2010 ในหัวข้อ นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

แพรวา
23 ศาสตร์แห่งอารมณ์
2011-03-15 04:21:26

อารมณ์เป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง

KIEMAN
24 ทัศนคติด้านความปลอดภัย( Safety Attitudes)
2011-05-23 13:22:18

ทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยนับเป็นหัวใจหลักของความปลอดภัยในสถานประกอบการ

SHE Zone
25 I am appreciated the things you do"?? โดยพี่นุ้ย English Breakfast
2011-03-07 21:15:16

ไวยากรณ์ appreciate

สิริพร
26 ข้อแตกต่างของ has/have และ there is/there are
2011-03-06 12:03:49

has/have และ there is/ there are ต่างกันอย่างไร

สิริพร
27 V.to be นั้นสำคัญอย่างไร
2011-03-06 11:12:43

verb to be มันมีหลายรูป ได้แก่ is am are was were be been being

สิริพร
28 massage อ่านถูกกันรึเปล่า
2011-03-04 23:33:01

Message ข้อความ Massage นวด

สิริพร
29 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ TPA ลุ้นรับของรางวัล
2011-03-03 13:27:28

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.tpa.or.th ลุ้นรับของรางวัล ทุกสิ้นเดือน

แพรวา
30 กุญแจ 5 ดอกในการป้องกันการสัมผัสสารเคมี
2012-02-25 11:16:47

สารเคมีเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณและโทษในตัวมันเอง ดังนั้นความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าจะใช้ประโยชน์จากสารเคมีอย่างไรให้ได้ประโยชน์ และปลอดภัย โดยปราศจากโทษต่อตัวเรา

SHE Zone

บทความทั้งหมดนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที