ผลการค้นหา :

ลำดับชื่อเรื่องผู้เขียน
1 แนวคิดแบบลีน : Lean Thinking
2012-07-14 23:59:46

แนวคิดแบบลีน lean

ณัฐกานต์
2 บริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management )
2012-07-14 21:04:15

ในการบริหารจัดการต้องมีการเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เช่นสถานณ์การภัยคุกคามต่างๆเพื่อให้การบริหารนั้นดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น

ณัฐกานต์
3 ผลการศึกษา แนวทางการจูงใจพนักงาน
2012-07-13 23:37:22

แนวทางการจูงใจพนักงาน

อรปภา
4 department and division
2012-07-12 12:16:55

department and division 1. อยากทราบว่า คำเหล่านี้มีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร division, part, department, section, unit 2. หากว่ามีการใช้ร่วมกัน ช่วยเรียงลำดับ ความใหญ่ของความหมายของแต่ละคำหน่อยครับ 3. คำเหล่านี้ ภาษาอังกฤษสมารถใช้คำไหนแทนได้บ้างครับ (ส่วน แผนก หน่วย) 1.department แปลว่ากรม แผนก ถ้าในอเมริกาสามารถแปลว่ากระทรวงได้อีกด้วย 2.division แปลว่ากอง 3.section แปลว่าคณะ หรือส่วนงาน 4.unit แปลว่ากลุ่มงาน ส่วนใหญ่ของคนไทย จะเรียงจาก หนึ่ง มา สอง แล้วมา สี่เลย โดยบางทีอาจจะใช้คำว่าสำนักหรือ bureau ก็ได้ซึ่งสำนักจะใหญ่กว่า division ในขณะที่คำว่า part ส่วนใหญ่จะไม่ใช้พูดถึงการแบ่งลำดับชั้นของหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา แต่อาจจะเป็นการแบ่งงานข้างในกันเอง ดังนั้นอาจจะอยู่ระหว่าง 1,2,3,4 ก็ได้ พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
5 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ในการรักษาบุคลากรให้อยู่นานและมีผลงานดี
2012-07-11 10:54:34

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ในการรักษาบุคลากรให้อยู่นานและมีผลงานดี

อรปภา
6 3 กลยุทธ์พื้นฐานต้านวิกฤต
2012-07-11 12:45:59

3 กลยุทธ์พื้นฐานต้านวิกฤต

อรปภา
7 การผลิตแบบลีน สำหรับการนำไปใช้มาปฎิบัติ
2012-07-10 21:04:30

การผลิตแบบลีน สำหรับการนำไปใช้มาปฎิบัติ

อรปภา
8 5สกับการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ
2012-07-10 20:15:30

ในการดำเนินงานใดๆ ก็ต้องมีการกำหนดขอบเขตในการทำงาน 5ส ก็เช่นเดียวกัน

จุฑารัตน์
9 Mini Hydro พลังงานน้ำขนาดเล็ก
2012-07-10 03:12:03

Mini Hydro พลังงานน้ำขนาดเล็ก

ไก่ต้ม
10 “กระสอบทรายไฮเทค”
2012-07-10 14:57:28

นวัตกรรมร่วมสมัย “กระสอบทรายไฮเทค”

ไก่ต้ม
11 พลังงานน้ำ
2012-07-10 14:53:21

พลังงานน้ำกับสิ่งแวดล้อม

ไก่ต้ม
12 การบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนในชนบท
2012-07-10 13:45:47

การบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนในชนบท

ไก่ต้ม
13 เจาะตำรา “TQM”
2012-07-10 02:17:29

เจาะตำรา “TQM” ผ่าแผน อัญชลิน พรรณนิภา สู่ขึ้นแท่นโบรกเกอร์ประกันภัย

ไก่ต้ม
14 กว่าจะเป็นน้ำดื่ม
2012-07-10 01:28:03

กว่าจะเป็นน้ำดื่ม

ไก่ต้ม
15 ทำไมเมืองไทยรถติด
2012-07-09 20:02:09

ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร หลายๆท่านสงสัยมัยว่าทำไมอเมริกาถึงรถไม่ติดมากเหมือนเมืองไทย? มันมีอะไรที่ทำให้แตกต่าง ? ถ้าเราได้มีโอกาศอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาหรือได้ไปเที่ยวแล้วขับรถเองจะพบว่า การอ่านแผนที่และการขับรถจะง่ายกว่าเมืองไทยมากเพราะประเทศอเมริกามีการวางผังเมืองที่ดี เช่น ถ้าเราจะไปบ้านเพื่อนโดยที่อยู่ ระบุว่า บ้านเลขที่ 150 North Hoover St. เราก็จะเดาได้คราวๆ ว่า บ้านอยู่บนถนน Hoover St. โดยอยู่ระหว่างถนน ที่ 1 st กับ 2 nd โดยอยู่ด้านขวามือถ้าเรามุ่งหน้าจากทางทิศใต้ไปทิศเหนือ ทำมัยถึงเป็นเช่นนี้ โดยปกติที่อยู่ระหว่างถนน 1st กับ 2nd บ้านเลขที่จะเป็น 100-200 หรือ ถ้าอยู่ระหว่างถนน 2nd กับ 3rd บ้านเลขที่จะเป็น 200-300 เวลาเรามุ่งหน้าจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือด้านขวามือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคู่ บ้านด้านซ้ายมือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคี่ สำหรับเวลาที่เรามุ่งหน้าจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก บ้านด้านขวามือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคู่ บ้านด้านซ้ายมือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคี่ การวางผังเมืองที่ดีก็จะช่วยทำให้รถติดน้อยลง ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาก็มีเพื่อนที่เรียนปริญญาโทอยู่ด้วยกันซึ่งเพื่อนเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าทำงานอยู่ที่ City Hall คล้ายๆกับศาลาว่าการจังหวัดที่บ้านเรา โดยเพื่อนผมอยู่ในส่วนสัญญานไฟจราจรก็สงสัยว่าทำงานอะไรจบวิศวกรทำไมไปคุมงานจราจร การคลุมจราจรเริ่มจากเก็บข้อมูลว่าถนนเส้นไหนมีรถแล่นผ่านบริเวณนั้นวันล่ะกี่คัน แต่ล่ะช่วงเวลามีปริมาณรถมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างโดยการใช้การตรวจจับจากเซนเซอร์ หลังจากนั้นจะวางโปรแกรมสัญญาณจราจรตามความเหมาะสมให้เข้ากับการจราจรจริง ถ้าเราสังเกตุจะเห็นว่าที่สี่แยกจะเห็นมีร่องเส้นวงกลมที่พื้นเพื่อเป็นการตรวจจับรถที่แล่นจริง ถ้ารถไม่มีสัญญาณไฟจราจลที่โชว์สีเขียวก็จะปรับเป็นสีแดงเร็วขึ้นกว่าที่โปรแกรมกำหนดไว้ เอง (ตอนแรกสงสัยว่าทำมัยสัญญาณไฟมันฉลาด รู้ว่ามีรถหรือไม่มีรถ) สำหรับช่วงที่มีเทศกาลเช่นแข่งขัน อเมริกันฟุตบอล เบสบอล หรือ บาสเกตบอล วิศวกรจะได้รับโปรแกรมการแข่ง ช่วงระยะเวลา จำนวนคนที่คาดว่าจะมาที่สนาม ทางวิศวกรก็จะคาดคะแนว่าน่าจะมีรถเข้ามาที่สนามแข่งขันสักกี่คัน จากนั้นก็จะมีเป้าหมาย(Target Time) ว่าจะต้องนำรถเข้ามาในสนามให้เร็วที่สุดก่อนเริ่มการแข่งขัน และจะต้องนำรถออกจากบริเวณงานแข่งขันให้หมดภายใน 20 นาที ฉะนั้นทางวิศวกรจะต้องคำนวณและวางโปรแกรมสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมทั้งระบบเพื่อให้รถแล่นได้สอดคล้องกับโปรแกรมการแข่งขันข้างต้นและเป้าหมายที่วางไว้ มีเพื่อนที่มาจากอเมริกาเคยถามว่าทำไมมีตำรวจมายืนอยู่กลางถนนโบกให้รถไปหรือรถหยุดในเมื่อมีสัญญาณไฟจราจรอยู่แล้วคงเข้าใจกันแล้วน่ะครับว่าทำไมคนต่างประเทศถึงถามเราอย่างนั้น

Sukhum Rattanasereekiat
16 ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร
2012-07-09 20:00:24

ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร หลายๆท่านสงสัยมัยว่าทำไมอเมริกาถึงรถไม่ติดมากเหมือนเมืองไทย? มันมีอะไรที่ทำให้แตกต่าง ? ถ้าเราได้มีโอกาศอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาหรือได้ไปเที่ยวแล้วขับรถเองจะพบว่า การอ่านแผนที่และการขับรถจะง่ายกว่าเมืองไทยมากเพราะประเทศอเมริกามีการวางผังเมืองที่ดี เช่น ถ้าเราจะไปบ้านเพื่อนโดยที่อยู่ ระบุว่า บ้านเลขที่ 150 North Hoover St. เราก็จะเดาได้คราวๆ ว่า บ้านอยู่บนถนน Hoover St. โดยอยู่ระหว่างถนน ที่ 1 st กับ 2 nd โดยอยู่ด้านขวามือถ้าเรามุ่งหน้าจากทางทิศใต้ไปทิศเหนือ ทำมัยถึงเป็นเช่นนี้ โดยปกติที่อยู่ระหว่างถนน 1st กับ 2nd บ้านเลขที่จะเป็น 100-200 หรือ ถ้าอยู่ระหว่างถนน 2nd กับ 3rd บ้านเลขที่จะเป็น 200-300 เวลาเรามุ่งหน้าจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือด้านขวามือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคู่ บ้านด้านซ้ายมือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคี่ สำหรับเวลาที่เรามุ่งหน้าจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก บ้านด้านขวามือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคู่ บ้านด้านซ้ายมือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคี่ การวางผังเมืองที่ดีก็จะช่วยทำให้รถติดน้อยลง ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาก็มีเพื่อนที่เรียนปริญญาโทอยู่ด้วยกันซึ่งเพื่อนเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าทำงานอยู่ที่ City Hall คล้ายๆกับศาลาว่าการจังหวัดที่บ้านเรา โดยเพื่อนผมอยู่ในส่วนสัญญานไฟจราจรก็สงสัยว่าทำงานอะไรจบวิศวกรทำไมไปคุมงานจราจร การคลุมจราจรเริ่มจากเก็บข้อมูลว่าถนนเส้นไหนมีรถแล่นผ่านบริเวณนั้นวันล่ะกี่คัน แต่ล่ะช่วงเวลามีปริมาณรถมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างโดยการใช้การตรวจจับจากเซนเซอร์ หลังจากนั้นจะวางโปรแกรมสัญญาณจราจรตามความเหมาะสมให้เข้ากับการจราจรจริง ถ้าเราสังเกตุจะเห็นว่าที่สี่แยกจะเห็นมีร่องเส้นวงกลมที่พื้นเพื่อเป็นการตรวจจับรถที่แล่นจริง ถ้ารถไม่มีสัญญาณไฟจราจลที่โชว์สีเขียวก็จะปรับเป็นสีแดงเร็วขึ้นกว่าที่โปรแกรมกำหนดไว้ เอง (ตอนแรกสงสัยว่าทำมัยสัญญาณไฟมันฉลาด รู้ว่ามีรถหรือไม่มีรถ) สำหรับช่วงที่มีเทศกาลเช่นแข่งขัน อเมริกันฟุตบอล เบสบอล หรือ บาสเกตบอล วิศวกรจะได้รับโปรแกรมการแข่ง ช่วงระยะเวลา จำนวนคนที่คาดว่าจะมาที่สนาม ทางวิศวกรก็จะคาดคะแนว่าน่าจะมีรถเข้ามาที่สนามแข่งขันสักกี่คัน จากนั้นก็จะมีเป้าหมาย(Target Time) ว่าจะต้องนำรถเข้ามาในสนามให้เร็วที่สุดก่อนเริ่มการแข่งขัน และจะต้องนำรถออกจากบริเวณงานแข่งขันให้หมดภายใน 20 นาที ฉะนั้นทางวิศวกรจะต้องคำนวณและวางโปรแกรมสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมทั้งระบบเพื่อให้รถแล่นได้สอดคล้องกับโปรแกรมการแข่งขันข้างต้นและเป้าหมายที่วางไว้ มีเพื่อนที่มาจากอเมริกาเคยถามว่าทำไมมีตำรวจมายืนอยู่กลางถนนโบกให้รถไปหรือรถหยุดในเมื่อมีสัญญาณไฟจราจรอยู่แล้วคงเข้าใจกันแล้วน่ะครับว่าทำไมคนต่างประเทศถึงถามเราอย่างนั้น

Sukhum Rattanasereekiat
17 มาตรฐานการบริหารงานด้าน IT
2012-07-08 23:05:39

มาตรฐานการบริหารงานบริการด้านISO/IEC 20000

จุฑารัตน์
18 QCC ที่เหมาะสมกับธุรกิจในประเทศไทย
2012-07-08 23:13:13

ในปัจจุบันธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศมีมากมายนับไม่ถ้วน แต่หลายธุรกิจยังขาดการบริหารคุณภาพที่ดี ดิฉันจึงหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้หลายธุรกิจสามารถบริหารคุณภาพของธุรกิจได้ดีมากขึ้น

จุฑารัตน์
19 ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Basic Knowledge of Human Resource Management)
2012-07-08 18:54:33

ความรู้พื้นฐานต่างๆในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็น

ณัฐกานต์
20 5ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2012-07-08 19:32:09

“E 5ส” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จุฑารัตน์
21 ISO 9001 : 2000 กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
2012-07-09 01:18:59

กระบวนการควบคุมการบริการที่มีสภาพผิดเงื่อนไขในสถานประกอบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

จุฑารัตน์
22 วิธีทำให้ลูกทีมใหม่ๆชอบไปประชุม!
2012-07-08 08:22:22

วิธีทำให้ลูกทีมใหม่ๆชอบไปประชุม!

อรปภา
23 การทำ5สให้ยั่งยืน!!
2012-07-08 16:04:01

ต้องพัฒนาอยู่เสมอ ถ้ายำ่อยู่กับที่ ก็เท่ากับถอยหลังลงไปแล้ว

จุฑารัตน์
24 TQM กับการยกเครื่องกระบวนการทางธุรกิจ
2012-07-08 14:32:42

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในองค์กร แต่การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยุ่กับว่าจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด การบริหารคุณภาพโดยรวมก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรมีความเป็นเลิศได้เช่นกัน

จุฑารัตน์
25 บุคลากรดีใช่จะหาง่าย แต่ก็ทำได้ไม่ยาก
2012-07-08 12:45:42

บุคลากรดีใช่จะหาง่าย แต่ก็ทำได้ไม่ยาก

อรปภา
26 สร้างความพึงพอใจหนึ่งในแนวคิดTQM
2012-07-08 09:27:20

สร้างความพึงพอใจหนึ่งในแนวคิดTQM

จิรารัตน์
27 กลยุทธ์งาน HR บริหารความเสี่ยงด้าน”คน”
2012-07-07 23:47:10

กลยุทธ์งาน HR บริหารความเสี่ยงด้าน”คน”

จิรารัตน์
28 HR กับสุภาษิตที่ว่า “วัวดีบ่าแตก”
2012-07-07 23:22:50

HR กับสุภาษิตที่ว่า “วัวดีบ่าแตก”

จิรารัตน์
29 5ส ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ!!
2012-07-07 20:37:27

การวัดผลความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส โดย Rader Chart

จุฑารัตน์
30 5 ส. ตู้เย็น
2012-07-07 19:21:01

5 ส. ตู้เย็น

ไก่ต้ม

บทความทั้งหมดนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที