ผลการค้นหา :

ลำดับชื่อเรื่องผู้เขียน
1 การไปฟังสัมนา Mobile Application
2011-09-14 15:37:09

งานสัมมนา TICTA EXpo 2011 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ได้เข้าไปฟังสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ มีดังนี้ 1.บรรยาย เรื่อง Enterprise Go Mobile Application โดย อาจารย์มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2.บรรยาย เรื่อง แหล่งสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยโดย ดร. นิรชราภา ทอง ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3.บรรยาย เรื่อง แนวโน้มองค์กรยุคใหม่ Enterprise 2.0 โดย บริษัท ออราเคิล คอร์ปปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 4.บรรยายเรื่อง Security for Mobile Application โดย คุณไชยณัฐ จามรมาน วิทยากร อาวุธโส ศูนย์ฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูล "ACIS Professional Center" ทั้ง 4 เรื่องนี้ ดิฉันสนใจในเรื่องของ Enterprise Go Mobile Application จะบรรยายเกี่ยวกับ การใช้ซอฟแวร์ที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า การดำเนินการในการตัดสินใจข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงการสื่อสาร และการตกลงที่จะร่วมมือกันระหว่างทีมงาน ความรู้ที่ได้จากงานสัมมนา ได้นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันในข้อดีของ Mobile Application ในปัจจุบัน , ได้รู้ถึงการใช้ซอฟแวร์ การตัดสินใจ การปรับปรุงการสื่อสาร และการร่วมมือในการทำงาน , ได้รู้ถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะ I –phone ,Blackberry ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือสัมมนา

นัทธมน
2 Security for mobile application
2011-09-14 03:56:08

Social Network ปลอดภัยจริงหรือ

กมลทัย
3 ขั้นตอน
2011-09-14 15:09:48

ขั้นตอนการเขียนบทความwww.tpa.or.th

ลัดดาวัลย์
4 Enterprise Goes Mobile : TICTA Expo
2011-09-14 15:13:23

Enterprise Goes Mobile : TICTA Expo

สุนารี
5 งานสัมมนา เรื่อง Enterprise Goes Mobile
2011-09-14 20:59:03

จากการที่ไปเข้าฟังสัมมนา TICTA (Thailand ICT Awards) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปนัดดา
6 งาน TICTA ปี 2011
2011-09-14 15:11:07

ผลงานต่างๆที่ส่งเข้าประกวด และมีความน่าสนใจ

รัฐวรรณ
7 Mesati.com
2011-09-14 14:59:33

Mesati.com เป็น website ที่เจ๋งมาก!!

_ลลิดา_
8 TICTA Expo 2011 : Enterprise Go Mobile Application
2011-09-14 15:20:07

วันพุธที่ 7 กันยายน 2554 งานสัมมนา TICTA Expo 2011 : Enterprise Go Mobile Application ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

Ann
9 สรุปงานสัมมนา TICTA EXpo 2011
2011-09-14 13:22:33

สรุปงานสัมมนาที่ได้ไปฟังในงาน TICTA EXpo 2011

กมลพัฒน์
10 Enterprise 2.0 แนวโน้มองค์กรยุคใหม่
2011-09-14 01:46:38

Enterprise 2.0 ธุรกิจ ที่ต้องอาศัย Software ในกลุ่มของ Social Tools หรือ Social Software ทั้งที่เป็น Software เชิงพาณิชย์ และ Open Source ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสนับสนุน การทำงานในเชิงนวัตกรรม

วรรณภรณ์
11 แนวโน้มองค์กรยุคใหม่ Enterprise 2.0
2011-09-13 23:49:26

แนวโน้มองค์กรยุคใหม่ Enterprise 2.0

ปิยะธิดา
12 SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย
2011-09-13 22:38:57

SME สินเชื่อเพื่อกิจการซอฟต์แวร์ไทย เข้ามาดูกันเยอะๆนะค่ะ

จุฑาทิพย์
13 สรุปเรื่องSME สินเชื่อกับกิจการซอฟต์แวร์ไทยจากการสัมมนา
2011-09-14 03:46:44

ช่วยโหวตและกดlikeด้วยนะค่ะ

ระวีวรรณ
14 Thai Airways Go Mobile Application
2011-09-13 08:31:26

"บินสบาย ง่าย! แค่คลิก"

จริญญา
15 สรุปโดยรวม TICTA จากที่ได้ไปฟังสัมมนา
2011-09-13 20:16:14

สรุปโดยรวม TICTA จากที่ได้ไปฟังสัมมนา ของ ดร.มนู ดีดลเชษฐ์ และ คุณวิวัฒน์ มาสุจันท์

ศักดิ์อุดม
16 SMEสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
2011-09-13 17:41:10

เพื่อช่วยเหลือ ด้านแหล่งเงินทุนหมุนเวียนปลดล็อคข้อจำกัด ในการขอสินเชื่อเพียงแค่ผู้ขอกู้ผ่านหลักเกณฑ์ขั้นต้นที่กำหนดเท่านั้นก็มี สิทธิ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

นฤมล
17 โครงการ SME สินเชื่อ
2011-09-13 17:22:09

ข้อดีของการขอสินเชื่อ

นุสสรา
18 สรุปประโยชน์จากการสัมมนา TICTA Expo 2011
2011-09-14 03:43:29

โหวตให้ด้วยนะคะ

ญาดา
19 ใหม่ Application ที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง !!!
2011-09-16 09:50:55

Thai Transport Application หรือ e-bus ชื่อเรียกสั้นๆ ง่ายๆ สำหรับผู้ใช้ smart phone ช่วยลดเวลาในการรอคอยรถโดยสารเป็นเวลานานๆ สะดวก รวดเร็ว และช่วยประหยัดเวลาได้ด้วย สามารถรู้ว่ารถเมล์สายไหนจะมา เวลาเท่าไหร่ อีกกี่นาทีถึงป้ายรถเมล์ น่าสนในมากๆ คะเหมาะสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารอย่างมาก

สุกานดา
20 โอกาสที่ดีของกิจการซอฟต์แวร์ไทย
2011-09-13 11:27:54

โอกาสที่ดีของกิจการซอฟต์แวร์ไทย

นฤมล
21 Enterprise Go Mobile Application
2011-09-14 02:37:49

How consumerization is affecting business

นพรัตน์
22 ซอฟต์แวร์องค์กรสู่ Mobile Application
2011-09-14 08:46:55

ซอฟต์แวร์องค์กรสู่ Mobile Application

จีรวรรณ
23 ทำไมต้องเติม s กับ es
2011-09-12 09:03:18

ก่อนอื่น ต้องแยกก่อนว่าเป็นคำนามหรือกริยา ถ้าเป็นคำนาม เติม –s, -es จะแปลว่านามตัวนั้นมีมากกว่าหนึ่งเป็นนามพหูพจน์ เช่น Students นักเรียน cars รถยนต์ แต่ถ้าคำนามนั้นลงท้ายด้วย s, s, sh, ch, x, z ก็ให้เติม –es ให้สังเกตจากเสียงถ้าเติม –s เวลาอ่านออกเสียงจะฟังดูแปลก จาก a bus เป็น buses รถประจำทาง จาก a glass เป็น glasses แก้ว จาก a watch เป็น watches นาฬิกาข้อมือ สังเกตว่าคำนามที่จะเติม s ได้ต้องมีหลายสิ่ง ดังนั้น จะต้องเป็นคำนามนับได้เท่านั้น อย่างพวกนามนับไม่ได้ เช่น sugar milk จะเอามาเติม –s ไม่ได้เป็นอันขาด ส่วนถ้าเป็นกริยา กริยาจะเติม –s, -es ก็เมื่อเป็นประโยคที่เป็นเป็น present tense เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นปกติวิสัย ถ้าประธานเอกพจน์หรือ he, she, it กริยาก็เติม -s, -es ค่ะ เช่น Loong Lung takes a bath once a week. P’Nui usually watches English Breakfast on Saturday and Sunday. สรุป นามเติม –s, -es แปลว่าเป็นนามพหูพจน์ มีหลายสิ่ง ส่วนกริยาที่เติม –s จะใช้กับประโยค present tense ทีมีประธานเป็นเอกพจน์ พี่นุ้ย รายการ English Breakfast http://www.nuienglish.com ลิ้ง youtube ตามนี้เลยค่ะ http://www.youtube.com/watch?v=-niTYwl59-I&feature=player_embedded

สิริพร
24 ความภาคภูมิใจ TPA Writer รับรางวัลรองชนะเลิศ Thailand ICT Award 2011
2011-09-09 10:52:00

The Writer โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ หมวด E-Inclusion & E-Community จากงาน Thailand ICT Award 2011 โดย SIPA และ ATCI

แพรวา
25 ฝึกอบรมด้วยเกม
2011-09-07 22:52:52

อบรมให้สนุกด้วย เกม

smarTblet
26 มลพิษอากาศ
2011-09-07 16:09:54

มลพิษอากาศ

รอบคอบ รอบด้าน
27 กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลประกอบการขององค์กรธุรกิจ
2011-09-06 12:59:18

กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลกำไรขององค์กรธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ที่เน้นที่การสำรวจและแก้ไขจุดบกพร่องภายในองค์กรธุรกิจ

รอบคอบ รอบด้าน
28 few, couple
2011-09-03 16:58:23

couple แปลว่า คู่ ของที่มี 2 ชิ้นหรือจะเป็นคู่รักก็ได้ แต่เมื่อใช้เป็นสำนวน a couple of จะเท่ากับ a few of (2-3 อย่างเล็กๆน้อยๆ) เช่น a couple of mistakes แปลหยาบๆว่าความผิด 2-3 จุดก็ได้ แต่จริงๆแล้วเรื่องจำนวนนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเท่าไร เพราะความหมายคือน้อยแต่พอมีอยู่จำนวนหนึ่ง ฝากกาพย์ยานี a couple ดังนี้ “a couple แปลว่าสอง a few ต้องสองถึงสาม a couple มี of ตาม แปลสองสามได้เหมือนกัน ไม่มากแต่พอมี จำนวนนี้อาจแปรผัน บวกนามนับได้กัน จำให้มั่น plural noun” พี่นุ้ย English Breakfast http://www.nuienglish.com โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English http://www.youtube.com/watchv=R18NYDccl7E&feature=player_embedded

สิริพร
29 พัฒนาเด็กด้วยหุ่นยนต์กับการแข่งขัน JIRC2011
2011-08-29 13:00:20

การเรียนรู้หุ่นยนต์ คือสุดยอดการรวมศาสตร์แขนงต่างๆ ในการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัยอนุบาล เพื่อให้สนุกกับหุ่นยนต์และเรียนรู้แบบ Learning by playing กับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการให้กับเด็กไทย หนึ่งในกิจกรรมการนั้นคือ การแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย ( Junior innovative robot challenge JIRC 2011) ในช่วงปิดภาคเรียนแรก 20-23 ต.ค. 54 นี้ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการสร้างสรรหุ่นยนต์ด้วยมันสมองและสองมือของเด็กอายุตั้งแต่ 4-16 ปีได้เป็นอย่างดี

ปิยะวรรณ
30 ดัชนีอีเมล
2011-08-11 17:10:25

มาใช้อีเมลด้วยดัชนีกัน

smarTblet

บทความทั้งหมดนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที