ผลการค้นหา :

ลำดับชื่อเรื่องผู้เขียน
1 ไคเซ็นตามวิถีโตโยต้า
2012-07-06 14:40:15

Step Kaizen

ณัฐกานต์
2 ปรัญญาไคเซ็น
2012-07-06 14:04:55

ปรัญญาไคเซ็น

จิรารัตน์
3 แนวคิดแบบทีคิวเอ็ม
2012-07-06 13:23:03

สำหรับผู้บริหารชาวไทย

ณัฐกานต์
4 ต้นไม้ TQM
2012-07-06 10:04:32

ต้นไม้ทีคิวเอ็ม (อ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ)

จิรารัตน์
5 ความแตกต่างระหว่าง die, dead, death
2012-07-02 10:40:19

ความแตกต่างระหว่าง die, dead, death -die เป็นกริยา เวลาแต่งประโยคก็มีประธาน แล้ววาง die เป็นกริยาได้เลย เช่น เธอตาย ก็พูดว่า she dies เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ ถ้าจะปฏิเสธกริยา ก็ต้องดึง v. to do คือ do, does เข้ามา เช่น dreams do not die ความฝันไม่เคยตาย dreams เป็นพหูพจน์ ต้องใช้ do -dead เป็น adjective Adjective มีตำแหน่งวางอยู่สองที่คือ หน้าคำนาม กับหลัง v. to be (is am are) เป็นการบอกสภาพที่ตายแล้ว She is dead. เธออยู่ในสภาพที่ตายไปแล้ว -death เป็นคำนามแปลว่าความตาย อาจใช้เป็นประธาน หรือกรรมของประโยคก็ได้ เช่น Death is unavoidable. ความตายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ลองมาทำโจทย์ทดสอบความเข้าใจกันดูค่ะ 1. I learn about her ____ 2. a ___ man walks (เป็นชื่อเพลง) 3. he ____ yesterday. ข้อหนึ่งตอบ death ข้อสองตอบ dead ข้อสามตอบ died อย่าลืมผัน die เป็นกริยาช่องที่สองด้วย เพราะ yesterday เป็นอดีต พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
6 การพูดคำว่า ฉันก็ด้วย/ฉันก็ทำอย่างนั้นด้วย ในภาษาอังกฤษ
2012-06-25 09:46:23

การพูดคำว่า ฉันก็ด้วย/ฉันก็ทำอย่างนั้นด้วย ในภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นประโยคบอกเล่า สมมติเพื่อนบอกว่า I can drive เราจะตอบว่า ฉันก็ขับรถได้ด้วย ตามนี้จะพูดว่า So can I. I can too. แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ I cannot drive เราจะตอบว่า ฉันก็ไม่สามารถขับรถได้ด้วย ตามนี้จะพูดว่า I cannot either Neither can I. จะเห็นว่า too และ so ใช้กับประโยคบอกเล่า either และ neither ใช้เมื่อประโยคมีความหมายในเชิงปฏิเสธ มาทดสอบความเข้าใจกันนิดนึง A: I don’t smoke. B……………………… 1.So do I 2.I don’t too 3. I am not either 4. I don’t either พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
7 10 หลักวิธีคิดต่าง
2012-06-20 06:58:56

เทคนิคหรือแนวคิดดีๆ ที่จะทำให้ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่ประสบความสำเร็จ

แพรวา
8 Inverter Omron
2012-06-13 09:20:54

Inverter Omron เราจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ(Automation Product)ซึ่งถือเป็นตัวแทนเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ไม่ผ่าน คนกลางจึงเชื่อมั่นได้ในเรื่องราคาว่าถูกที่สุดและเราก็มีของสต็อกไว้ทุกรุ่น ทั้งยังมีServiceไว้บริการหลังการขายให้ลูกค้าได้พึงพอใจด้วยความสะดวกรวดเร็วค่ะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแยม 083-0687603 หรือ ทางEmail : classic_e-san@hotmail.com Inverter Omron RX Series 3-phase 200 V AC 1 3G3RX-A2004 0.4 kW 3G3RX-A2004 2 3G3RX-A2007 0.75 kW 3G3RX-A2007 3 3G3RX-A2015 1.5 kW 3G3RX-A2015 4 3G3RX-A2022 2.2 kW 3G3RX-A2022 5 3G3RX-A2037 3.7 kW 3G3RX-A2037 6 3G3RX-A2055 5.5 kW 3G3RX-A2055 7 3G3RX-A2075 7.5 kW 3G3RX-A2075 8 3G3RX-A2110 11 kW 3G3RX-A2110 9 3G3RX-A2150 15 kW 3G3RX-A2150 10 3G3RX-A2185 18.5 kW 3G3RX-A2185 11 3G3RX-A2220 22 kW 3G3RX-A2220 12 3G3RX-A2300 30 kW 3G3RX-A2300 13 3G3RX-A2370 37 kW 3G3RX-A2370 14 3G3RX-A2450 45 kW 3G3RX-A2450 15 3G3RX-A2550 55 kW 3G3RX-A2550 3-phase 400 V AC 1 3G3RX-A4004 0.4 kW 3G3RX-A4004 2 3G3RX-A4007 0.75 kW 3G3RX-A4007 3 3G3RX-A4015 1.5 kW 3G3RX-A4015 4 3G3RX-A4022 2.2 kW 3G3RX-A4022 5 3G3RX-A4037 3.7 kW 3G3RX-A4037 6 3G3RX-A4055 5.5 kW 3G3RX-A4055 7 3G3RX-A4075 7.5 kW 3G3RX-A4075 8 3G3RX-A4110 11 kW 3G3RX-A4110 9 3G3RX-A4150 15 kW 3G3RX-A4150 10 3G3RX-A4185 18.5 kW 3G3RX-A4185 11 3G3RX-A4220 22 kW 3G3RX-A4220 12 3G3RX-A4300 30 kW 3G3RX-A4300 13 3G3RX-A4370 37 kW 3G3RX-A4370 14 3G3RX-A4450 45 kW 3G3RX-A4450 15 3G3RX-A4550 55 kW 3G3RX-A4550 16 3G3RX-A4750 75 kW 3G3RX-B4750 17 3G3RX-A4900 90 kW 3G3RX-B4900 18 3G3RX-A411K 110 kW 3G3RX-B411K 19 3G3RX-A413K 132 kW 3G3RX-B413K MX2 Series 3-phase 200 V AC 1 3G3MX2-A2001 0.1kW 0.2 kW 3G3MX2-A2001 2 3G3MX2-A2002 0.2 kW 0.4 kW 3G3MX2-A2002 3 3G3MX2-A2004 0.4 kW 0.75 kW 3G3MX2-A2004 4 3G3MX2-A2007 0.75 kW 1.1 kW 3G3MX2-A2007 5 3G3MX2-A2015 1.5 kW 2.2 kW 3G3MX2-A2015 6 3G3MX2-A2022 2.2 kW 3.0 kW 3G3MX2-A2022 7 3G3MX2-A2037 3.7 kW 5.5 kW 3G3MX2-A2037 8 3G3MX2-A2055 5.5 kW 7.5 kW 3G3MX2-A2055 9 3G3MX2-A2075 7.5 kW 11 kW 3G3MX2-A2075 10 3G3MX2-A2110 11 kW 15 kW 3G3MX2-A2110 11 3G3MX2-A2150 15 kW 18.5 kW 3G3MX2-A2150 1/3-phase 200 V AC 1 3G3MX2-AB001 0.2 kW 3G3MX2-AB001 1 3G3MX2-AB002 0.2 kW 3G3MX2-AB002 2 3G3MX2-AB004 0.4 kW 3G3MX2-AB004 3 3G3MX2-AB007 0.75 kW 3G3MX2-AB007 4 3G3MX2-AB015 1.5 kW 3G3MX2-AB015 5 3G3MX2-AB022 2.2 kW 3G3MX2-AB022 3-phase 400 V AC 1 3G3MX2-A4004 0.4 kW 0.75 kW 3G3MX2-A4004 2 3G3MX2-A4007 0.75 kW 1.5 kW 3G3MX2-A4007 3 3G3MX2-A4015 1.5 kW 2.2 kW 3G3MX2-A4015 4 3G3MX2-A4022 2.2 kW 3.0 kW 3G3MX2-A4022 5 3G3MX2-A4030 3.0 kW 4.0 kW 3G3MX2-A4030 6 3G3MX2-A4040 4.0 kW 5.5 kW 3G3MX2-A4040 7 3G3MX2-A4055 5.5 kW 7.5 kW 3G3MX2-A4055 8 3G3MX2-A4075 7.5 kW 11 kW 3G3MX2-A4075 9 3G3MX2-A4110 11 kW 15 kW 3G3MX2-A4110 10 3G3MX2-A4150 15 kW 18.5 kW 3G3MX2-A4150 E5CN-R2NT-500 E3Z-R61

กฤษณี
9 PLC Omron
2012-06-13 09:20:32

PLC Omron เราจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ(Automation Product)ซึ่งถือเป็นตัวแทนเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ไม่ผ่าน คนกลางจึงเชื่อมั่นได้ในเรื่องราคาว่าถูกที่สุดและเราก็มีของสต็อกไว้ทุกรุ่น ทั้งยังมีServiceไว้บริการหลังการขายให้ลูกค้าได้พึงพอใจด้วยความสะดวกรวดเร็วค่ะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแยม 083-0687603 หรือ ทางEmail : classic_e-san@hotmail.com PLC Omron CP1E-E ( E10-E20 Can't Extensions / Others Extensions Max. 3 Module) 1 CP1E-E10DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 6DI/4DO (Relay), 220VAC Supply 2 CP1E-E10DT-D CP1E-E CPU 2K Step; 6DI/4DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 3 CP1E-E14DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 8DI/6DO (Relay), 220VAC Supply 4 CP1E-E20DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 12DI/8DO (Relay), 220VAC Supply 5 CP1E-E30DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 18DI/12DO (Relay), 220VAC Supply 6 CP1E-E40DR-A CP1E-E CPU 2K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply CP1E-N (N14,N20 Can't Extensions / Others Extensions Max. 3 Module) 1 CP1E-N14DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 8DI/6DO (Relay), 220VAC Supply 2 CP1E-N14DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 8DI/6DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 3 CP1E-N20DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 12DI/8DO (Relay), 220VAC Supply 4 CP1E-N20DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 12DI/8DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 5 CP1E-N30DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 18DI/12DO (Relay), 230VAC Supply 6 CP1E-N30DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 18DI/12DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 7 CP1E-N40DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply 8 CP1E-N40DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 24DI/16DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 9 CP1E-N40DT-A CP1E-N CPU 8K Step; 24DI/16DO (Transistor Sink Output), 220VAC Supply 10 CP1E-N60DR-A CP1E-N CPU 8K Step; 36DI/24DO (Relay), 260VAC Supply 11 CP1E-N60DT-D CP1E-N CPU 8K Step; 36DI/24DO (Transistor Sink Output), 260VAC Supply 12 CP1E-NA20DR-A CP1E-NA CPU 8K Step; 12DI/8DO/2AI/1AO (Relay), 220VAC Supply 13 CP1E-NA20DT-D CP1E-NA CPU 8K Step; 12DI/8DO/2AI/1AO (Transistor), 24VDC Supply CP1L-L (Extensions Max. 1 Module) 1 CP1L-L10DR-A CP1L-L CPU 5K Step; 6DI/4DO (Relay), 220VAC Supply 2 CP1L-L10DT-D CP1L-L CPU 5K Step; 6DI/4DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 3 CP1L-L14DR-A CP1L-L CPU 5K Step; 8DI/6DO (Relay), 220VAC Supply 4 CP1L-L14DT-D CP1L-L CPU 5K Step; 8DI/6DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 5 CP1L-L20DR-A CP1L-L CPU 5K Step; 12DI/8DO (Relay), 220VAC Supply 6 CP1L-L20DT-D CP1L-L CPU 5K Step; 12DI/8DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 7 CP1L-L20DR-D CP1L-M (Extensions Max. 3 Module) 1 CP1L-M30DR-A CP1L-M CPU 10K Step; 18DI/12DO (Relay), 220VAC Supply 2 CP1L-M30DT-D CP1L-M CPU 10K Step; 18DI/12DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 3 CP1L-M30DR-D CP1L-M CPU 10K Step; 18DI/12DO (Relay), 24VDC Supply 4 CP1L-M40DR-A CP1L-M CPU 10K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply 5 CP1L-M40DT-D CP1L-M CPU 10K Step; 24DI/16DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 6 CP1L-M40DR-D CP1L-M CPU 10K Step; 24DI/16DO (Relay), 24VDC Supply 7 CP1L-M60DR-A CP1L-M CPU 10K Step; 36DI/24DO (Relay), 220VAC Supply 8 CP1L-M60DT-D CP1L-M CPU 10K Step; 36DI/24DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 9 CP1L-M60DR-D CP1L-M CPU 10K Step; 36DI/24DO (Relay), 24VDC Supply CP1H Series (Extensions Max. 7 Module) 1 CP1H-X40DR-A CP1H-X CPU 20K Step; 24DI/16DO (Relay), 220VAC Supply 2 CP1H-X40DT-D CP1H-X CPU 20K Step; 24DI/16DO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 3 CP1H-XA40DR-A CP1H-XA CPU 20K Step; 24DI/16DO/4AI/2AO (Relay), 220VAC Supply 4 CP1H-XA40DT-D CP1H-XA CPU 20K Step; 24DI/16DO/4AI/2AO (Transistor Sink Output), 24VDC Supply 5 CP1H-Y20DT-D Digital IO Expansion Module 1 CP1W-8ED CP1W Expansions 8DI 2 CP1W-8ER CP1W Expansions 8DO (Relay) 3 CP1W-8ET CP1W Expansions 8DO (Transistor Sink Output) 4 CP1W-16ER CP1W Expansions 16DO (Relay) 5 CP1W-16ET CP1W Expansions 16DO (Transistor Sink Output) 6 CP1W-32ER CP1W Expansions 32DO (Relay) 7 CP1W-32ET CP1W Expansions 32DO (Transistor Sink Output) 8 CP1W-20EDR1 CP1W Expansions 12DI/8DO (Relay) 9 CP1W-20EDT CP1W Expansions 12DI/8DO (Transistor Sink Output) 10 CP1W-40EDR CP1W Expansions 24DI/16DO (Relay) 11 CP1W-40EDT CP1W Expansions 24DI/16DO (Transistor Sink Output) Analog IO Expansion Module 1 CP1W-AD041 CP1W Expansions 4AI 2 CP1W-DA041 CP1W Expansions 4AO 3 CP1W-MAD11 CP1W Expansions 2AI/1AO Special Module 1 CP1W-TS001 CP1W Expansions 2 Thermocouple Input 2 CP1W-TS002 CP1W Expansions 4 Thermocouple Input 3 CP1W-TS101 CP1W Expansions 2 RTD Input 4 CP1W-TS102 CP1W Expansions 4 RTD Input Special Module 1 CP1W-SRT21 Compobus S IO Link Unit 8DI/8DO Accessories Port 1 CP1W-CIF01 RS232 Option Board 2 CP1W-CIF11 RS-422A/485 Option Board 3 CP1W-CIF12 RS-422A/485 Option Board (Isolated Type) 4 CP1W-CIF41 Ethernet Option Board 5 CP1W-DAM01 LCD Option Board 6 CP1W-ME05M Memory Cassette 7 CP1W-CN811 I/O Connection cable 8 CP1W-BAT01 CP PLC Battery CPU CJ Series 1 CJ1M-CPU11 CJ1M CPU 5K Step; 160 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) 2 CJ1M-CPU12 CJ1M CPU 10K Step; 320 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) 3 CJ1M-CPU13 CJ1M CPU 20K Step; 640 I/O; Max. 20 Unit (Max 1 Expansion Rack) 4 CJ1M-CPU11-ETN CJ1M CPU 5K Step; 160 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) Built-in Ethernet Port 5 CJ1M-CPU12-ETN CJ1M CPU 10K Step; 320 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) Built-in Ethernet Port 6 CJ1M-CPU13-ETN CJ1M CPU 20K Step; 640 I/O; Max. 20 Unit (Max 1 Expansion Rack) Built-in Ethernet Port 7 CJ1M-CPU21 CJ1M CPU 5K Step; 160 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) with 10DI / 6DO 8 CJ1M-CPU22 CJ1M CPU 10K Step; 320 I/O; Max. 10 Unit (No Expansion Rack) with 10DI / 6DO 9 CJ1M-CPU23 CJ1M CPU 20K Step; 640 I/O; Max. 20 Unit (Max 1 Expansion Rack) with 10DI / 6DO 10 CJ1G-CPU42H CJ1G CPU 10K Step; 960 I/O; Max. 30 Unit (Max 2 Expansion Rack) 11 CJ1G-CPU43H CJ1G CPU 20K Step; 960 I/O; Max. 30 Unit (Max 2 Expansion Rack) 12 CJ1G-CPU44H CJ1G CPU 30K Step; 1,280 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 13 CJ1G-CPU45H CJ1G CPU 60K Step; 1,280 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 14 CJ1H-CPU65H CJ1H CPU 60K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 15 CJ1H-CPU66H CJ1H CPU 120K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 16 CJ1H-CPU67H CJ1H CPU 250K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 17 CJ2M-CPU11 CJ2M CPU 5K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 18 CJ2M-CPU12 CJ2M CPU 10K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 19 CJ2M-CPU13 CJ2M CPU 20K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 20 CJ2M-CPU14 CJ2M CPU 30K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 21 CJ2M-CPU15 CJ2M CPU 60K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 Expansion Rack) 22 CJ2M-CPU31 CJ2M CPU 5K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 23 CJ2M-CPU32 CJ2M CPU 10K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 24 CJ2M-CPU33 CJ2M CPU 20K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 25 CJ2M-CPU34 CJ2M CPU 30K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 26 CJ2M-CPU35 CJ2M CPU 60K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 27 CJ2H-CPU64 CJ2H CPU 50K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) 28 CJ2H-CPU65 CJ2H CPU 100K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) 29 CJ2H-CPU66 CJ2H CPU 150K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) 30 CJ2H-CPU67 CJ2H CPU 250K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) 31 CJ2H-CPU68 CJ2H CPU 400K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) 32 CJ2H-CPU64-EIP CJ2H CPU 50K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 33 CJ2H-CPU65-EIP CJ2H CPU 100K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 34 CJ2H-CPU66-EIP CJ2H CPU 150K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 35 CJ2H-CPU67-EIP CJ2H CPU 250K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port 36 CJ2H-CPU68-EIP CJ2H CPU 400K Step; 2,560 I/O; Max. 40 Unit (Max 3 EX Rack) Built-in Ethernet I/P Port Digital IO Expansion Module 1 CJ1W-ID211 CJ1W Expansions 16DI 2 CJ1W-ID212 CJ1W Expansions 16DI (High Speed Type) 3 CJ1W-ID231 CJ1W Expansions 32DI (Fujishu Connector) 4 CJ1W-ID232 CJ1W Expansions 32DI (MIL Connector) 5 CJ1W-ID261 CJ1W Expansions 64DI (Fujishu Connector) 6 CJ1W-ID262 CJ1W Expansions 64DI (MIL Connector) 7 CJ1W-OC211 CJ1W Expansions 16DO (Relay) 8 CJ1W-OD211 CJ1W Expansions 16DO Transistor Sink 9 CJ1W-OD213 CJ1W Expansions 16DO Transistor Sink (High Speed Type) 10 CJ1W-OD231 CJ1W Expansions 32DO Transistor Sink (Fujishu Connector) 11 CJ1W-OD232 CJ1W Expansions 32DO Transistor Source (MIL Connector) 12 CJ1W-OD233 CJ1W Expansions 32DO Transistor Sink (MIL Connector) 13 CJ1W-OD261 CJ1W Expansions 64DO Transistor Sink (Fujishu Connector) 14 CJ1W-OD262 CJ1W Expansions 64DO Transistor Source (MIL Connector) 15 CJ1W-OD263 CJ1W Expansions 64DO Transistor Sink (MIL Connector) 16 CJ1W-MD231 CJ1W Expansions 16DI / 16DO (Fujishu Connector) 17 CJ1W-MD232 CJ1W Expansions 16DI / 16DO (MIL Connector) 18 CJ1W-MD261 CJ1W Expansions 32DI / 32DO (Fujishu Connector) 19 CJ1W-MD263 CJ1W Expansions 32DI / 32DO (MIL Connector) Analog IO Expansion Module 1 CJ1W-AD081-V1 CJ1W Expansions 8AI 2 CJ1W-AD041-V1 CJ1W Expansions 4AI 3 CJ1W-AD04U CJ1W Expansions 4 Universal Input 4 CJ1W-DA08C CJ1W Expansions 8AO (4-20 MA) 5 CJ1W-DA08V CJ1W Expansions 8AO (0-10VDC) 6 CJ1W-DA041 CJ1W Expansions 4AO 7 CJ1W-DA021 CJ1W Expansions 2AO 8 CJ1W-MAD42 CJ1W Expansions 4AI/2AO Power Supply Unit 1 CJ1W-PA205R Power Supply Unit 220VAC to 24VDC/0.8A; 5V/5A 2 CJ1W-PA202 Power Supply Unit 220VAC to 24VDC/0.4A; 5V/2.8A 3 CJ1W-PD025 Power Supply Unit 24VDC to 24VDC/0.8A; 5V/5A 4 CJ1W-PD022 Power Supply Unit 24VDC to 24VDC/0.4A; 5V/2A Special Module 1 CJ2M-MD211 Pulse IO Module 10input / 6 output (Sinking) MIL Connector 2 CJ2M-MD212 Pulse IO Module 10input / 6 output (Sourcing) MIL Connector 3 CJ1W-INT01 Interrupt Input Module 4 CJ1W-IDP01 High Speed Input Module 5 CJ1W-CT021 High Speed counter Unit 6 CJ1W-TC001 Temp Control Unit 4 Loops Thermocouple and pulse output (NPN) 7 CJ1W-TC002 Temp Control Unit 4 Loops Thermocouple and pulse output (PNP) 8 CJ1W-TC101 Temp Control Unit 4 Loops PT100 and pulse output (NPN) 9 CJ1W-TC102 Temp Control Unit 4 Loops PT100 and pulse output (PNP) 10 CJ1W-PTS15 Thermocouple Input 2 channel Module 11 CJ1W-PTS51 Thermocouple Input 4 channel Module 12 CJ1W-PTS16 RTD PT100 input 2 channel Module 13 CJ1W-PTS52 RTD PT100 input 4 channel Module 14 CJ1W-NC213 Pulse train, open collector output, 2 axes 15 CJ1W-NC413 Pulse train, open collector output, 4 axes 16 CJ1W-NC414 17 CJ1W-NC234 16 CJ1W-NC233 17 CJ1W-NC433 Communication Module 1 CP1W-EXT01 CJ Adaptor 2 CJ1W-SCU21-V1 Serial Module RS232C (2 Ports) 3 CJ1W-SCU31-V1 Serial Module RS422/485 (2 Ports) 4 CJ1W-SCU41-V1 Serial Module RS232C (1 Port) and RS422/485 (1 Port) 5 CJ1W-DRM21 DeviceNet module 6 CJ1W-CRM21 Componet Master module 7 CJ1W-SRM21 Compobus S Module 8 CJ1W-PRM21 Profibus Module 9 CJ1W-CLK23 Controller Link Module 10 CJ1W-ETN21 Ethernet Module 11 CJ1W-EIP21 Ethernet I/P Module 12 CJ1W-FLN22 FL-Net Module 13 CJ1W-V600C11 V600 Series RFID System (1 Connection R/W Head) 14 CJ1W-V600C12 V600 Series RFID System (2 Connection R/W Head) 15 CJ1W-V680C11 V680 Series RFID System (1 Connection R/W Head) 16 CJ1W-V680C12 V680 Series RFID System (2 Connection R/W Head) Expansion Rack 1 CJ1W-IC101 I/O Control Unit (Mounted on CPU Rack when Connecting Expansion Racks) 2 CJ1W-II101 I/O Interface Unit (Mounted on Expansion Rack) 3 CS1W-CN313 I/O Interface Cable length: 0.3 m 4 CS1W-CN713 I/O Interface Cable length: 0.7 m Cable Accessories 1 XW2Z-200B Connector Cable 2M. (Fujishu Connector) 2 XW2Z-100K 3 XW2Z-200K Connector Cable 2M. (MIL Connector) 4 XW2B-40G4 CONNECTOR TERMINAL BLOCK small terminal (Fujishu, MIL) 5 XW2B-40G5 CONNECTOR TERMINAL BLOCK (Fujishu, MIL) 6 XW2D-40G6 CONNECTOR TERMINAL BLOCK Slim (Fujishu, MIL) 7 W4S1-03B Industrial Switch 3 Ports 8 W4S1-05B Industrial Switch 5 Ports 9 W4S1-05C Industrial Switch 5 Ports with Failure Detection 10 HMC-EF183 Flash memory, 128 MB 11 HMC-EF283 Flash memory, 256 MB 12 HMC-EF583 Flash memory, 512 MB 13 HMC-AP001 Memory Card Adapter (for computer PCMCIA slot) NS Touch screen 1 NS5-SQ10B-ECV2 2 NS5-MQ10B-ECV2 3 NS8-TV00B-ECV2 4 NS10-TV00B-ECV2 5 NS12-TV00B-ECV2 6 NS10-TV01B-ECV2 7 NS15-TX01B SOFTWARE SOFTWARE & SCADA 1 CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3 CX-SUPERVISORY RUNTIME 8K TAGS 2 CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3 CX-SUPERVISORY RUNTIME 500 TAGS 3 CXONE-AL01D-V4 CX-ONE SOFTWARE DeviceNet Remote I/O Slaves 1 DRT2-ID08 8 input points (NPN with + common) 2 DRT2-OD08 8 output points (NPN with – common) 3 DRT2-ID16 16 input points (NPN with + common) 4 DRT2-ID16-1 16 input points (NPN with - common) 5 DRT2-OD16 16 output points (NPN with – common) 6 DRT2-OD16-1 16 output points (NPN with + common) 7 DRT2-ROS16 16 Relays output points 8 DRT2-ID32SL 32 inputs (NPN with + common) without detection functions 9 DRT2-OD32SL 32 outputs (NPN with + common) without detection functions 10 DRT2-AD04 4 Analog Input Points 11 DRT2-DA02 2 Analog Output Points 12 DRT2-TS04T 4 Thermocouple Input Points 13 DRT2-TS04P 4 RTD PT100 Input Points ZEN ZEN Standard LCD Type (3 Expansion Module) 1 ZEN-10C1AR-A-V2 ZEN CPU; 6DI (AC) / 4DO (Relay), 220VAC Supply with LCD Display 2 ZEN-10C1DR-D-V2 ZEN CPU; 6DI (DC) / 4DO (Relay), 24 VDC Supply with LCD Display 3 ZEN-10C1DT-D-V2 ZEN CPU; 6DI (DC) / 4DO (Transistor), 24 VDC Supply with LCD Display 4 ZEN-20C1AR-A-V2 ZEN CPU; 12DI (AC) / 8DO (Relay), 220VAC Supply with LCD Display 5 ZEN-20C1DR-D-V2 ZEN CPU; 12DI (DC) / 8DO (Relay), 24 VDC Supply with LCD Display 6 ZEN-20C1DT-D-V2 ZEN CPU; 12DI (DC) / 8DO (Transistor), 24 VDC Supply with LCD Display ZEN Standard LED Type without Display (3 Expansion Module) 1 ZEN-10C2AR-A-V2 ZEN CPU; 6DI (AC) / 4DO (Relay), 220VAC Supply withoutout LCD Display 2 ZEN-10C2DR-D-V2 ZEN CPU; 6DI (DC) / 4DO (Relay), 24 VDC Supply without LCD Display 3 ZEN-10C2DT-D-V2 ZEN CPU; 6DI (DC) / 4DO (Transistor), 24 VDC Supply without LCD Display 4 ZEN-20C2AR-A-V2 ZEN CPU; 12DI (AC) / 8DO (Relay), 220VAC Supply without LCD Display 5 ZEN-20C2DR-D-V2 ZEN CPU; 12DI (DC) / 8DO (Relay), 24 VDC Supply without LCD Display 6 ZEN-20C2DT-D-V2 ZEN CPU; 12DI (DC) / 8DO (Transistor), 24 VDC Supply without LCD Display ZEN Standard Economy Type (can't expansion) 1 ZEN-10C3AR-A-V2 ZEN CPU; 6DI (AC) / 4DO (Relay), 220VAC Supply with LCD Display 2 ZEN-10C3DR-D-V2 ZEN CPU; 6DI (DC) / 4DO (Relay), 24 VDC Supply with LCD Display 3 ZEN-10C3DT-D-V2 ZEN CPU; 6DI (DC) / 4DO (Transistor), 24 VDC Supply with LCD Display 4 ZEN-20C3AR-A-V2 ZEN CPU; 12DI (AC) / 8DO (Relay), 220VAC Supply with LCD Display 5 ZEN-20C3DR-D-V2 ZEN CPU; 12DI (DC) / 8DO (Relay), 24 VDC Supply with LCD Display 6 ZEN-20C3DT-D-V2 ZEN CPU; 12DI (DC) / 8DO (Transistor), 24 VDC Supply with LCD Display ZEN Communication Type (can't expansion) 1 ZEN-10C4AR-A-V2 ZEN CPU; 6DI (AC) / 3DO (Relay), 220VAC Supply with LCD Display 2 ZEN-10C4DR-D-V2 ZEN CPU; 6DI (DC) / 3DO (Relay), 24VDC Supply with LCD Display Digital IO Expansion Module 1 ZEN-8E1AR ZEN Expansions 4DI (AC) / 4DO (Relay), 220VAC Supply 2 ZEN-8E1DR ZEN Expansions 4DI (DC) / 4DO (Relay), 24 VDC Supply 3 ZEN-8E1DT ZEN Expansions 4DI (DC) / 4DO (Transistor), 24 VDC Supply Power Supply 1 ZEN-PA03024 ZEN Power Supply Unit 220VAC / 24VDC; 30W, 1.3A Accessories Port 1 ZEN-CIF01 Connecting Cable RS232; 2M. 2 ZEN-ME01 EEPROM Memory Cassette (For Data Security and Copying) 3 ZEN-BAT01 Battery Unit

กฤษณี
10 made of และ made from ใช้ต่างกันอย่างไร
2012-06-07 07:44:49

มีน้องคนหนึ่งเขียนมาว่า ผมติดตามรายการ English Breakfast เป็นประจำ ชอบมากครับ โดยเฉพาะช่วงตอบคำถามของป้านุ้ย ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น สำหรับช่วงอ่านข่าว แล้วมีศัพท์ภาษาอังกฤษให้ ช่วงที่แสดงศัพท์ภาษาอังกฤษ มันค่อนข้างเร็วเกินไป ทำให้จดศัพท์ไม่ทัน อยากให้ช้าลงหน่อยได้ไหมครับ ผมมีคำถามอยากถามป้านุ้ยดังนี้ครับ made of และ made from ใช้ต่างกันอย่างไรครับ กรุณาช่วยตอบในรายการวันอาทิตย์นะครับ เพราะว่าทุกวันเสาร์ ตอนเช้า ผมต้องไปเรียนภาษาจีนครับ ตอบ ตอบเรื่อง make นะคะ ถ้าใช้ make of แสดงว่าทำมาจากวัสดุอะไร แล้วยังเห็นรูปร่างวัสดุนั้นอยู่ ไม่มีการแปรรูป เช่น The table is made of wood. แต่ถ้าเป็น make from นะคะ จะใช้เมื่อมีการแปรรูป เช่น The wine is made from grape. แบบไม่เห้นว่าเป็นองุ่นแล้ว อย่างนี้น่ะค่ะ สังเกตว่าการบอกว่าไวน์ทำมาจากเหล้าองุ่น หรือโต๊ะทำมาจากไม้ จะใช้โครงสร้างประโยคถูกกระทำ passive voice เพราะสิ่งของผลิตตัวเองไม่ได้ แต่ถูกทำขึ้นมาโดยคน ประโยคแบบนี้เราจะใช้ verb to be บวกด้วยกริยาช่องที่สาม เอา The wine วางหน้าประโยค verb to be คือ is แล้วบวกด้วยกริยาช่องที่สามคือ made from Made เป็นกริยาช่องที่สามของ make นั่นเอง พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
11 การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวสำคัญอย่างไร??
2012-06-06 09:46:33

การสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวสำคัญอย่างไร?? ในยุคปัจจุบันที่แรงงานขาดแคลนคงปฎิเสธไม่ได้ว่ามีพนักงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงาน พม่า กัมพูชา และ ลาว ถ้าได้มีโอกาศไปจังหวัดสมุครสาครจะพบว่าแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานมากกว่าแรงงานไทยในหลายๆโรงงาน แล้วเราจะสื่อสารอย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพกับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

Sukhum Rattanasereekiat
12 บริการประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร
2012-06-07 10:18:50

สมรรถนะที่องค์การจำเป็นและเป็นที่นิยมใช้ 59 ด้าน มาเป็นตัวเป็นตัวประเมินศักยภาพของพนักงาน ผ่านแบบประเมินด้านละ 10 ข้อ รวม 590 ข้อ การประเมินในรูปแบบ Paper Base

แพรวา
13 BPA Free กับการเลือกซื้อขวดนมสำหรับเด็กอ่อน
2012-06-07 12:00:01

ด้วยปี 2555 นี้เป็นปี “มังกรทอง” ซึ่งตามความเชื่อของคนจีน เชื่อว่าเด็กซงึ่ เกิดในปีมังกรทองจะประสบความ สําเร็จได้มากกว่าเด็กที่เกิดปีอื่นๆ จึงไม่นา่ แปลกใจเลยที่ตอนนี้้เดินไปทางไหนกจ็ ะมีผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นจํานวนมากเม่ือมองแล้วก็เป็นสิ่งดีที่ประเทศไทยเราจะได้เพิ่มสัดส่วนประชากรที่เป็นเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคํัญในการ พัฒนาประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพ่ื่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับน้องๆ และในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้กบั ผู้ผลิตขวดนม และผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กอยู่หลายแห่ง อยากจะฝากข้อมูลให้กับคุณแม่และว่าที่คุณแม่ในการเลือก ซื้อขวดนมในหนูน้อยของเรา ซึ่งตอนนี้หลายๆกลุ่มประเทศในความสําคัญและสนใจในเรอื่ ง BPA เป็นอย่างมาก

ทิวาวัลย์
14 MOU เทียบโอนหลักสูตรระดับปริญญาโท
2012-05-30 11:30:16

หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาของ ส.ส.ท. สามารถเทียบโอนระดับ ปริญญาโท ได้แล้ว

แพรวา
15 การบริหารบุคคลกับโหราศาสตร์ ตอนที่ 1
2012-06-05 18:00:54

โหราศาสตร์ ดูดวง ดูหมอ ดูลายมือ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี ดูดวงแม่นๆ ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน ดูดวงรายปักษ์ ดูดวงรายเดือน ดูดวงรายปี เซียมซี ทายนิสัย แบบทดสอบ ... สัมพันธ์กับ การการคัดเลือกบุคลากร และ ค่าแรง 300, 15000 อย่างไร

Meditate
16 วิธีการโหลด Bit Torrent บน iPad, iPhone
2012-05-28 08:08:08

ในที่สุด โปรแกรมโหลด bit torrent หรือ โหลด torrent ก็ได้เข้ามาสู่วงการ iOs iPad, iPhone (ก่อนหน้านี้ก็ Android) ซึ่งทาง iTAllNews.com จะมาแนะนำ Review iTransmission ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับโหลด torrent บน iOs iPad iPhone ได้โดยตรงทำให้ไม่ต้องใช้ Computer อีกต่อไป

OmElEt
17 แนะนำเว็บ Bit สมัครฟรี
2012-05-26 12:35:42

สำหรับมือใหม่หัดโหลดเราลองมาเริ่มจากเว็บบิทที่สมัครฟรีกันดูก่อนครับ

OmElEt
18 วิธีการใช้งาน Utorrent เบื้องต้น
2012-05-25 16:30:30

วันนี้ ผมจะมา Review วิธีการใช้งานเจ้าโปรแกรม Utorrent กันนะครับ โปรแกรม Utorrent นี้ก็เป็น Bittorrent Client ตัวหนึ่งที่น่าใช้และมีประสิทธิภาพอันดับหนึ่งในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับ

OmElEt
19 วิธีดาวน์โหลดไฟล์ BitTorrent
2012-05-25 10:23:28

Bittorrent เป็นมาตรฐาน P2P (peer to peer) ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกดาวน์โหลดไฟล์ ระหว่างผู้ใช้ Internet ด้วยกัน ในลักษณะแชร์กันเองในเครือข่าย และมีการแบ่งไฟล์ย่อยออกเป็นหลาย ๆส่วน ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และสมบูรณ์

OmElEt
20 ความแตกต่างระหว่าง another, other และ others
2012-05-24 15:00:23

Cathy เขียนจดหมายมาว่า เรียนป้านุ้ยค่ะ หนูรบกวนสอบถามว่า ตอบ สามคำนี้แปลว่าอื่นๆ แต่ถ้าเป็น another แต่ถ้า another คืออื่นๆอีกหนึ่ง another book บวกนามเอกพจน์ค่ะ คำว่า Other แปลว่าอื่นๆอีกหลายอัน ดังนั้นก็จะใช้กับ คำนามพหูพจน์ และต้องมีคำนามมารับ เช่น I have two books, but I want other books. สุดท้าย others ก็มีความหมายว่าอื่นๆ แต่เพียงแค่เวลาใช้ไม่ต้องมีคำนามมารับ I have two books, but I want others พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
21 Bit Torrent ?
2012-05-21 19:07:50

โหลดทุกอย่าง ฟรีๆ ง่ายนิดเดียว... ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Bit Torrent กันก่อนว่ามันคืออะไร?

OmElEt
22 การใช้ since และ for
2012-05-15 14:13:48

การใช้ since และ for อยากทราบว่า since กับ for มันแตกต่างกันอย่างไร และใช้อย่างไรค่ะ Since 1. ใช้กับ present perfect (has, have +v.3) แปลว่าตั้งแต่ ต่อด้วยจุดเริ่มต้นของเวลา เช่น She has worked here since 1999. 2.Since บวกประโยคแปลว่าเพราะว่า ใช้เหมือน because I cannot go to class because/since/for/as it is raining. For 1. แปลว่าสำหรับ เช่น for me 2.ใช้กับ present perfect บอกช่วงเวลา เช่น She has worked here for ten years. 3. For บวกประโยคแปลว่าเพราะว่า ใช้เหมือน because และ since เช่น I cannot go to class because/since/for/as it is raining. พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
23 ความแตกต่างระหว่าง must กับ have to
2012-05-01 14:04:04

ถ้าใช้ must จะแปลว่าต้องทำเป็นหน้าที่หรือข้อบังคับ เช่น The soldiers must protect the country ถ้าใช้ have to จะมีนัยยะว่าจำเป็นต้องทำ หมายถึงบางทีไม่อยากทำ เช่น I have to go to school แปลว่าจริงๆแล้วขี้เกียจไม่อยากไปเรียน แต่จำต้องไป แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ ความแตกต่างระหว่าง must not (ต้องไม่) กับ don’t have to (ไม่ต้อง) จะเห็นได้อย่างชัดเจน คือ You must not go to school. แปลว่าคุณต้องไม่ไปโรงเรียน ห้ามไปเลยนะคะ อย่างเช่น มีน้ำท่วมหรือไฟไหม้ที่โรงเรียน น้องๆห้ามไปเลยนะคะ อันตราย แต่ถ้าบอกว่า You don’t have to go to school. คุณไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียน หมายถึงการให้เลือก จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ เช่น บางวันมีกีฬาสี หยุดก็ได้ไปก็ดี พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
24 ความแตกต่างระหว่าง protect กับ prevent
2012-04-26 11:23:07

Protect หมายถึงการปกป้องรักษา เช่น Moisturizing cream protects my skin. มอยเจอร์ไรซื่งครีมปกป้องผิวของเรา Prevent หมายถึงป้องกัน กันสิ่งที่ไม่ดีออกไป เช่น Moisturizing cream prevents UV ray. มอยเจอร์ไรซิ่งครีมป้องกันรังสียูวี ดูซ้ำกับอีกทีถ้าจะใช้ว่าป้องกันประเทศชาติ ต้อง protect the country แต่ถ้าป้องกันศัตรู จะใช้ว่า prevent the enemies พี่นุ้ย English Breakfast เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะ...ที่... http://www.nuienglish.com

สิริพร
25 ความแตกต่างระหว่าง respectable, respectful, respective
2012-04-22 16:16:10

-ความแตกต่างระหว่าง respectable, respectful, respective ทั้งสามคำเป็นคุณศัพท์ (adjective) ต้องวางไว้หน้าคำนามหรือไว้หลัง verb to be (is, am, are) -respectable หมายถึงน่าเคารพ สังเกตจากคำว่า able แปลว่าสามารถ สามารถทำให้เราเคารพได้ ในขณะที่ respectful แปลว่าเต็มไปด้วยความเคารพ ตัวอย่างประโยคคือ I am respectful to the teacher because the teacher is respectable ฉันมีความเคารพต่อครูเพราะครูน่าเคารพ -respective ความหมายแตกต่างไปเลยไม่เกี่ยวกับเคารพ respective แปลว่าตามลำดับ มักใช้ในรูปแบบที่เป็น adverb คือใช้ขยายกริยาของประโยค อยู่ในรูป respectively ลองดูตัวอย่างประโยคนี้ I give the candies to you and him respectively. พี่นุ้ย English Breakfast http://www.nuienglish.com โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English

สิริพร
26 ลงประกาศฟรีบนเว็บ tpa.or.th สำหรับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม
2012-04-20 08:53:35

ลงประกาศฟรีบนเว็บ tpa.or.th สำหรับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือกิจกรรมต่างๆ

ทีมงาน
27 รายการประกอบแบบ หรือข้อกำหนดคืออะไร
2016-02-16 09:06:28

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ได้พบเห็น และได้จัดทำ รายการประกอบแบบ (Specifications) เป็นจำนวนมาก จึงอยากแบ่งปัน เล่าถึงประสบการณ์ในการจัดทำ รายการประกอบแบบประเภท ต่าง ๆ ที่ได้พบ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ประสบ พร้อมทั้งแนะนำรายละเอียดปลีกย่อย ต่าง ๆ เกี่ยวกับ รายการประกอบแบบ (Specifications) เพื่อให้ทุกท่าน ได้ทราบถึงความสำคัญ วิธีการจัดทำ ข้อพึงระวัง รวมถึงขอฝากแก่ทุกท่านในการที่จะพัฒนาระบบการจัดทำรายการประกอบแบบ (Specifications) ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน ที่ดี ทัดเทียม นานาอารยประเทศ ทั้งหลาย

เจตณรงค์
28 หลักการคร่าวๆในการหาความต้องการการฝึกอบรม
2012-04-04 08:47:26

มีพี่คนหนึ่งโทรศัพท์มาปรึกษาว่าจะไปอบรมเรื่องอะไรดีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน บริษัทของพี่เขาให้หาคอร์ส อบรมเพิ่มเติมด้วยตัวเอง โดยมีงบประมาณให้ แต่เนื่องด้วยพี่เขาก็เป็นเซียนแล้ว ไม่น่าต้องขาดอะไร จึงได้แนะนำให้ไปRefreshตัวเองกับน้องๆรุ่นใหม่ ลองอ่านดูนะคะ ถ้ามีความคิดเห็น คำติชม แนะนำด้วยค่ะ...

ลูกจ้างมืออาชีพ
29 บันทึกการเดินทางท่องเที่ยวตอนที่1 [ชอบเกาะ รักทะเล หลงใหล เสียงคลื่น]
2012-04-06 20:08:50

ความประทับใจและความทรงจำดีๆของคน..." ชอบเกาะ รักทะเล หลงใหลเสียงคลื่น " .... เขียนบันทึกนี้ไว้หลายเดือนแล้ว คิดว่าอยากแบ่งปันก็เลยนำมาลงในนี้ด้วย ลองอ่านดูนะคะ ... หากมีข้อคิดเห็น คำติชม และ คำแนะนำดีๆ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ...

ลูกจ้างมืออาชีพ
30 ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น
2012-04-03 08:45:25

ปราสาทเอะโดะ หรือพระราชวังอิมพีเรียลในปัจจุบันโตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็ก ที่ชื่อเอะโดะ ในปีค.ศ. 1457 โอตะ โดกัง สร้างปราสาทเอโดะขึ้น ในปีค.ศ. 1590

แคททริยา

บทความทั้งหมดนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที