Writer - About & FAQ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ Writer

เพื่อให้เกิดศูนย์รวมคนรักสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญ, Writer จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดชุมชนเชิงวิชาการ ในสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม, คุณภาพ, เทคโนโลยี, และอื่นๆ อีกมากมาย

Writer แบ่งกลุ่มต่างๆ ออกทั้งหมดเป็น 5 กลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นชุมชนต่างๆ ดังนี้

 1. กลุ่มอุตสาหกรรม: เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์และชิ้นส่วน, อาหาร, พลาสติก, ยาและเคมีภัณฑ์, เหล็กและเหล็กกล้า, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไม้และเครื่องเรือน, ยางและผลิตภัณฑ์ยาง, เยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์, รองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง, อัญมณีและเครื่องประดับ, สิ่งแวดล้อม
 2. กลุ่มคุณภาพ: ระบบ 5 ส, ระบบ Kaizen, ระบบ QCC, ระบบ TPM, ระบบ TQM, ระบบ ISO, ระบบ HR, การบริหารจัดการ, วินิจฉัย, Lean, Quality Statistics
 3. กลุ่มเทคโนโลยี: IT, GAME , ROBOT, E-Commerce
 4. กลุ่มอื่นๆ: สุขภาพ, การท่องเที่ยว, วิชาการ, ญี่ปุ่น, ธรรมะ, การ์ตูน, Executive Interview, เรื่องอื่น ๆ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นนักเขียน กรุณาอ่านรายละเอียด และสมัครสมาชิกได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ท่านที่เป็นสมาชิก E-Service อยู่แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ สามารถ Login เข้าใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 1. ข้อเขียนและภาพประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากเป็นการรวบรวม เรียบเรียงขึ้นใหม่จากต้นฉบับที่มีลิขสิทธิ์ ต้องระบุที่มาโดยละเอียด และส่งสำเนาแนบมาด้วย หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ส.ส.ท.จะไม่ต้องรับผิดชอบในบทความผิดดังกล่าวแต่ประการใด โดยนักเขียนอิสระนั้น ๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 2. ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจลบบทความออกจากระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ท่านต้องกรอกรหัสบัตรประชาชนตามความเป็นจริง เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้
 4. ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของ ส.ส.ท. ถือเป็นสิ้นสุด
 5. ทุกท่านที่สมัครสมาชิก หมายความว่า ท่านยอมรับ "เงื่อนไขการสมัครสมาชิก" ทุกข้อ
 1. คลิกปุ่ม 'สมัครสมาชิก' บริเวณด้านบน เพื่อสมัครสมาชิกผ่านระบบ E-service
 2. เลือกประเภทสมาชิก จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ระบบจะส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกกลับไปให้ที่ E-mail ท่าน
 3. เข้าใช้งาน Writer ด้วย username และ password ที่ได้สมัครไว้ ระบบจะสร้าง account ให้ท่านโดยอัตโนมัติ

note: สำหรับสมาชิกที่เคยทำการสมัครสมาชิกกับระบบ TPA E-Service ท่านสามารถใช้ User Name และ Password เก่าในการ Log-In ได้ทันที

 • หลังจากทำการ log in เข้าสู่ระบบ ให้กดปุ่ม 'เพิ่ม-แก้ไขงานเขียน' ด้านขวาของชื่อ เพื่อทำการเข้าสู่ระบบการเขียน-แก้ไขเรื่อง
 • ท่านสามารถเพิ่มเรื่องใหม่ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มเรื่องใหม่' เพื่อทำการเขียนเรื่องใหม่
 • กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (กรุณาอ่านคำแนะนำด้านข้าง ทางขวาของช่องที่ท่านกรอก เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล) จากนั้น รอสักครู่ ระบบจะทำการเก็บข้อมูล และนำท่านไปสู่หน้าเขียนเรื่อง
 • ภายในงานเขียน 1 เรื่องสามารถเขียนได้หลายตอน
 • ท่านสามารถเขียนบทความของท่าน เป็นตอนๆ ได้ ด้วยการเช็คที่ 'ต้องการ' เขียนหน้า(ตอน)ต่อไป หรือเช็คที่ 'ไม่ต้องการ' หากท่านไม่ต้องการเขียนตอนต่อของบทความท่าน
 • การเพิ่มภาพ ท่านสามารถหาภาพในอินเตอร์เนตที่ถูกใจ คลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือก Copy จากนั้น ในหน้าแก้ไขงานเขียนของคุณคลิกขวาในช่องเขียน แล้วเลือก Paste ภาพที่คุณเลือกไว้ จะลงมาอยู่ในงานเขียนอัตโนมัติ (หากนำภาพมาจากเว็บไซต์อื่นกรุณาอ้างอิงถึง และควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพด้วย)
 • สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ HTML ท่านสามารถใส่ลูกเล่น ให้กับบทความของท่านได้ ด้วยการกดที่ปุ่ม <>