?????????????????????? CEATEC ??????? SBA Safety Basic Assessor ??????? 6 ??????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????? Monodzukuri Test ??????????????????????? ????????????? 800.- ????????????????????????????????? 1 ?? Advertising on Social Media for SMEs ????????? BUY for BRAIN ??????????????????? ??????.?.-?.?.59 Paradigm shift for product creation

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

ข่าว ส.ส.ท.


 •  5/7/2016 
  นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่
  อ่านรายละเอียดข่าว
ดูข่าว ส.ส.ท. ทั้งหมด

กิจกรรมใหม่

 1. ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ แบบสำรวจความต้องการพัฒนาอบรมวิศวกรผ่านระบบออนไลน์ในภาคอุตสาหกรรมไทย
 2. โครงการ SBA Safety Basic Assessor รุ่นที่ 6
 3. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมร้อยมาลัย
 4. แก้ไขเนื้อหาในหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ Monodzukuri Test
 5. ประกาศผลสอบ หลักสูตรผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยเครื่องจักรเบื้องต้น รุ่น 5
 6. สัมมนาหัวข้อ แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 และโปรแกรมจำลองระบบการผลิต วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 7. สัมมนาพิเศษ กลยุทธ์แบรนด์และการตลาดมุ่งสู่อาเซียน
 8. สัมมนาพิเศษ กลยุทธ์แผนธุรกิจพิชิตเป้าหมายเชิงรุก
 9. โปรโมชั่นพิเศษสุดแห่งปี ซื้อสินค้าครบ 800.- ฟรีบัตรสมาชิกหรือรับสิทธิ์ต่ออายุ 1 ปี
 10. สัมมนาหัวข้อ Advertising on Social Media for SMEs
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ต้องการหา

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.

ดูตำแหน่งงาน ส.ส.ท. ทั้งหมด

ตำแหน่งงานบริษัทสมาชิก

ดูตำแหน่งงานทั้งหมด