การวางแผนและควบคุมการผลิต

การวางแผนและควบคุมการผลิต

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.ชุมพล ศฤงคารศิริ
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-8386
จำนวนหน้า : 540 หน้า
ราคา : 450 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2565

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต

เนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ทรัพยากรการผลิตด้วยต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในปริมาณและกำหนดส่งมอบตามต้องการรายละเอียด

การวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ทรัพยากรการผลิตด้วยต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในปริมาณและกำหนดส่งมอบตามต้องการ

เนื้อหาประกอบด้วย

• ชนิดและหน้าที่ของการวางแผนและควบคุมการผลิต 

• การพยากรณ์

• การควบคุมวัสดุคงคลัง

• การวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิตหลัก (PP & MPS)

• การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต (MRP & CRP)

• ระบบการประกอบและการสมดุลสายงานผลิต

• การจัดลำดับงานและตารางการผลิต

• การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิธี CPM/PERT

• การจัดการโซ่อุปทานและลูกค้าสัมพันธ์ (SCM & CRM)

 

 

เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book