การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม

การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-416-6
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ราคา : 290 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ

เนื้อหาครอบคลุมการควบคุมกิจกรรมการผลิต หรือการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน 
ทั้งในด้านระบบการควบคุมสารสนเทศ  การควบคุมการผลิตในโรงงาน
รวมถึงเทคนิคการกำหนดตารางการผลิตในโรงงานแบบต่าง ๆ  


สั่งซื้อที่ tpabook.com   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาครอบคลุมการควบคุมกิจกรรมการผลิต (Production Activity Control)
หรือการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน (Shop Floor Control)  
ทั้งในด้านระบบการควบคุมสารสนเทศ  การควบคุมการผลิตในโรงงาน  
สภาพแวดล้อมของการกำหนดตารางการผลิต
ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต
และเทคนิคการกำหนดตารางการผลิตในโรงงานแบบต่าง ๆ
ทั้งแบบตามสั่ง (Job Shop Scheduling)
แบบขั้นสูง (Advanced Production Scheduling)
แบบภายใต้ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory of Constraints Scheduling)
แบบผสมรุ่น (Mixed Model Scheduling)
และแบบรุ่นการผลิต (Batch Scheduling)


หนังสือที่เกี่ยวข้อง