วิธีการเมตาฮิวริสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์

วิธีการเมตาฮิวริสติก เพื่อแก้ไขปัญหาการวางแผนการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-445-6
จำนวนหน้า : 208 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

เมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) เป็นวิธีการประมาณคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือ  
ได้คำตอบที่มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการวางแผนต่าง ๆ
และช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณปัญหาที่มีขนาดใหญ่ แก้ได้ยาก  


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

อธิบายขั้นตอนและวิธีการพื้นฐานของเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic) อย่างละเอียด
เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ และสามารถเริ่มต้นพัฒนาวิธีการเมตาฮิวริสติกได้


รวมทั้งนำเสนอตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ที่หลากหลาย
เช่น ปัญหาการหาขนาดการผลิตที่เหมาะสม  ปัญหาการจัดลำดับการผลิต
และปัญหาการหาเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย (TSP)

เนื้อหาประกอบด้วย
* พื้นฐานเกี่ยวกับฮิวริสติกและเมตาฮิวริสติก
* ตัวดำเนินการในวิธีเมตาฮิวริสติก (Metaheuristic Operators)
* วิธีการเมตาฮิวริสติกที่พัฒนามาจากการค้นหาคำตอบเฉพาะที่พื้นฐาน (Basic Local Search)
* วิธีการเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithm)
* การหาคำตอบที่ดีทีสุดด้วยวิธีการอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization)  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book