คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)

คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Masakazu Kon และ Takashi Koyama
ผู้แปล : รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ISBN : 978-974-443-579-8
จำนวนหน้า : 384 หน้า
ราคา : 335 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2557

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธี..ทำอย่างไรให้ BCM สามารถฝังรากลึก จนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรได้
พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารและการส่งเสริม BCM ทุกขั้นตอน โดยใช้โปรแกรม Excel หรือ Word แบบง่าย ๆรายละเอียด

 •จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
 •จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
 •จะเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างก็ไม่รู้
 •จะเกิดต่อเนื่องนานแค่ไหนก็ไม่รู้ 
ทุกคำถามและทุกวินาทีของความเสียหาย หมายถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่องค์กรต้องสูญเสียไป

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BCM จึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก และอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤต และยังใช้เป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับลูกค้า/คู่ค้าได้ว่า จะยังคงได้รับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธี..ทำอย่างไรให้ BCM สามารถฝังรากลึก จนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กรได้ พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารและการส่งเสริม BCM ทุกขั้นตอน โดยใช้โปรแกรม Excel หรือ Word แบบง่าย ๆ
 
เพราะการสร้างแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) หรือ BCP ได้สำเร็จไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย.. แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่ยั่งยืน
 
เหมาะสำหรับ
ทุกองค์กรที่ต้องการบริหารและส่งเสริมให้ BCM คงอยู่และฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร


หนังสือที่เกี่ยวข้อง