การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri

การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Toshimichi Hata
ผู้แปล : ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ISBN : 978-974-443-645-0
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 230 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

ชี้แนะวิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม 
มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ตามแนวทางแบบ Monozukuri ที่เป็น "วัฒนธรรมการผลิตที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น" ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
อันเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เล่มแรกในประเทศไทยที่แนะนำ “วิธีพัฒนาบุคลากรในโรงงานอย่างเป็นระบบ” ซึ่งใช้ได้ผลจริงมาแล้ว

เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล เพราะเบื้องหลังความสำเร็จของงานการผลิตคือ “บุคลากรที่อยู่หน้างาน” แต่การบ่มเพาะให้คนทำงานมีจิตวิญญาณที่คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และปรับปรุงงานอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องง่าย

เล่มนี้จึงชี้แนะวิธีวางแผนพัฒนาบุคลากรที่หน้างานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
มีรายละเอียดการสอนงาน และแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ตามแนวทางแบบ Monozukuri ที่เป็น "วัฒนธรรมการผลิตที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น" ซึ่งมีวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
อันเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตของญี่ปุ่นเติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก


หนังสือที่เกี่ยวข้อง