เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร (ภาคปฏิบัติ)

เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-417-3
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคา : 120 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับพนักงานในฝ่าย HR ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน
ตลอดจนผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร 


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด
เขียนจากประสบการณ์ตรงในการเป็นวิทยากรให้กับองค์กรต่าง ๆ มาหลายปี
ซึ่งมักจะพบกับปัญหาหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการจัดฝึกอบรมของแต่ละองค์กรอยู่เสมอ ๆ เช่น

- ต้องวางแผนการฝึกอบรมอย่างไรเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จะเริ่มต้นวางแผนการจัดฝึกอบรมอย่างไร
- จะทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวอย่างไร
- ทำอย่างไรให้การลงทุนพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้ผลคุ้มค่าที่สุด
- องค์กรจะวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตได้อย่างไร
 
เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย
ความสำคัญของแผนพัฒนาบุคลากร เราสำรวจและทราบแผนงานขององค์กรชัดเจนแล้วหรือยัง วิธีการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร การทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร และสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานขององค์กรกับแผนพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้ทุกท่านที่ทำงานด้าน HR กลายเป็น “HR ยุคใหม่ที่เป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ขององค์กร” ได้อย่างแท้จริง 

เหมาะสำหรับ
พนักงานในฝ่าย HR ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการวางแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร ตลอดจนผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book