ทุนมนุษย์ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา

ทุนมนุษย์ การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-277-3
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของทุนมนุษย์ หรือ Human Capital และแนะนำวิธีในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ด้วยสไตล์เล่าสู่กันฟัง รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เข้าใจความหมายและความสำคัญของทุนมนุษย์ หรือ Human Capital และแนะนำวิธีในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ด้วยสไตล์เล่าสู่กันฟัง เพราะพนักงานแต่ละคนมีคุณค่าและเป็นทรัพย์สินที่นับวันจะเพิ่มค่าขึ้น ถ้าได้รับการพัฒนาถูกทาง  

หนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองและให้แนวทางสำหรับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรักษาทุนทางปัญญาในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book