Training Roadmap ตาม Competency...เขาทำกันอย่างไร ?

Training Roadmap ตาม Competency...เขาทำกันอย่างไร ?

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-319-0
จำนวนหน้า : 120 หน้า
ราคา : 99 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2551

คำแนะนำ

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการทำ Training Roadmap หรือการวางเส้นทางการฝึกอบรมในระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กรตามความสามารถ (Competency) เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต
หนังสือเล่มนี้คือเครื่องมือในการทำ Training Roadmap และ Succession Plan ของบุคลากรในองค์กรตาม Competency โดยใช้ภาษาง่าย ๆ แบบเล่าสู่กันฟัง


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับการทำ Training Roadmap หรือการวางเส้นทางการฝึกอบรมในระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กรตามความสามารถ (Competency) เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต

หนังสือเล่มนี้คือเครื่องมือในการทำ Training Roadmap และ Succession Plan ของบุคลากรในองค์กรตาม Competency โดยใช้ภาษาง่าย ๆ แบบเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ “คนใน” ซึ่งถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่สำคัญให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร และจะส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในที่สุด

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารทุกระดับ บุคคลในวงการ HR ที่ต้องการสร้างผลงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง ตลอดจนองค์กรที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book