จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training Officer มืออาชีพ

จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training Officer มืออาชีพ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-447-0
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

How to สำหรับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร
ที่ต้องการจัดการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
และคุ้มค่ากับงบประมาณขององค์กร  


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

ถ่ายทอดจากประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปีในการบริหารงานบุคคล
อ่านง่ายด้วยสไตล์เล่าสู่กันฟัง นำไปใช้งานได้จริง
และครบถ้วนทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดฝึกอบรม  

ไม่ว่าจะเป็นการหาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม  การจัดทำแผนการฝึกอบรม  
การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดฝึกอบรม  การประสานงานกับวิทยากร  
การจัดหาและจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม
การเป็นผู้ดำเนินรายการในวันจัดฝึกอบรม
การประเมินผลและติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้การจัดฝึกอบรมสมบูรณ์แบบ
อย่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer) มืออาชีพ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง