เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร

เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 974-443-139-3
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา : 99 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้คือ “How to…” ที่จะช่วยเป็นสื่อกลางการทำความเข้าใจในเรื่องของ Competency ตั้งแต่ขั้นต้นเป็นลำดับไปจนถึงการนำไปใช้จริงในองค์กรด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกหน่วยงาน และทุกระดับที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน 


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

“Competency” เครื่องมือยอดนิยมในการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน
และคำ ๆ นี้กำลังเริ่มเข้าไปสู่การรับรู้ของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
หลายองค์กรเริ่มหันมามองเครื่องมือนี้ว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้คือ “How to…” ที่จะทำให้เข้าใจ นำมาใช้ได้จริง
และยังช่วยเป็นสื่อกลางการทำความเข้าใจในเรื่องของ Competency
ตั้งแต่ขั้นต้นเป็นลำดับไปจนถึงการนำไปใช้จริงในองค์กรด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารทุกหน่วยงาน และทุกระดับที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน เพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่อง Competency และมองเห็นเป็นภาพเดียวกัน (หรือใกล้เคียงกัน) กับที่นักบริหารบุคคลเข้าใจ เพื่อร่วมมือกันในการนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อไป 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book