การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)

การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-383-1
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา : 140 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ
เนื้อหาของหนังสือเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่พบว่า มีคนที่ทำงาน HR จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ หรือไม่เคยทำงานด้าน การบริหารเงินเดือน หรือไม่รู้ว่าการประเมินค่างานเป็นอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของการประเมินค่างานและการทำโครงสร้าง เงินเดือนในภาคปฏิบัติจริง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น !!

ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด
เนื้อหาของหนังสือเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่พบว่า มีคนที่ทำงาน HR จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ หรือไม่เคยทำงานด้านการบริหารเงินเดือน หรือไม่รู้ว่าการประเมินค่างานเป็นอย่างไร มีวิธีการทำอย่างไร
 
การวิเคราะห์และทำโครงสร้างเงินเดือนมีความเชื่อมโยงกับการประเมินค่างาน และเมื่อทำโครงสร้างเงินเดือนเสร็จแล้วจะนำไปใช้อย่างไรต่อไป ทั้ง ๆ ที่เรื่องเหล่านี้ถือเป็นวิชาชีพที่สำคัญสาขาหนึ่งของงาน HR ที่คนทำงาน HR ควรจะต้องรู้ เพื่อช่วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในการคิดและวางกลยุทธ์ในเรื่องของคนให้ดีมากยิ่งขึ้น
 
เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร พนักงานองค์กร คนทำงาน HR หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น นายจ้าง หรือลูกจ้าง ตลอดจนนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาการบริหารงานบุคคล เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของการประเมินค่างานและการทำโครงสร้าง เงินเดือนในภาคปฏิบัติจริง ที่ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น !! 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง