วิธีปรับค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

วิธีปรับค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สุพจน์ นาคสวัสดิ์ และ อนันต์ มุขยวงศา
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-496-8
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2555

คำแนะนำ

เป็นหนังสือที่รวบรวมสูตรการปรับค่าจ้างที่หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด 
พร้อมตัวอย่างการคำนวณอย่างชัดเจน


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

เป็นหนังสือที่รวบรวมสูตรการปรับค่าจ้างที่หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด
พร้อมตัวอย่างการคำนวณอย่างชัดเจน ใช้ได้ทั้งกรณี การปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย
และการปรับฐานเงินเดือนใหม่ที่มีผลกระทบต่อ “โครงสร้างเงินเดือน”

เพราะความต้องการของลูกจ้างและนายจ้างแตกต่างกัน
“วิธีปรับค่าจ้าง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ว่าจะเลือกใช้วิธีปรับค่าจ้าง “แบบใด”
ถึงจะเหมาะสมและเกิดความพอใจกันทั้งสองฝ่าย 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยวิธีการปรับค่าจ้างแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
• การปรับค่าจ้างแบบดั้งเดิม (Traditional Adjustment)
• การปรับค่าจ้างแบบอัตราคงที่ (Flat Rate Adjustment)
• การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่น (Compression Adjustment) 
• การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นโดยใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
• การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นโดยใช้ตัวคูณ (Multiplier)
• การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นโดยใช้เปอร์เซ็นต์ผลกระทบ
• การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Equation)
• การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นโดยใช้ผลกระทบที่ปรับแล้ว (Adjusted Effect)
• การปรับค่าจ้างแบบลดหลั่นโดยใช้สูตรแยกอายุงาน
• การปรับค่าจ้างแบบผสม (Mixed Adjustment)

เรียนรู้จากตัวอย่างการคำนวณ พร้อมจุดเด่นและข้อพึงระวังของแต่ละวิธี แล้วจะพบว่า
HR ที่ชัดเจนและแม่นยำในหลักการ ย่อมประสานประโยชน์ของทั้งพนักงานและองค์กรได้ลงตัวไม่ยากเลย 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง