การวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต

การวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-408-1
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ

ว่าด้วยเรื่องการวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ช่วยดูแลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ลดช่วงเวลานำในการผลิต ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

การวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต คือ กระบวนการในการจัดหาทรัพยากรการผลิตที่จำเป็นและการเฝ้าติดตามผลผลิตจากการผลิตเพื่อให้สามารถบรรลุตามแผนการผลิต
มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ช่วยดูแลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ลดช่วงเวลานำในการผลิต ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการผลิตของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาประกอบด้วยการวางแผนและควบคุมกำลังการผลิต การวางแผนความต้องการทรัพยากร การวางแผนกำลังการผลิตแบบหยาบ ๆ การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต การกำหนดตารางกำลังการผลิตและวัสดุไปพร้อมกัน การบริหารและใช้ประโยชน์กำลังการผลิต

เหมาะสำหรับ
วิศวกร และผู้บริหารโรงงานทุกระดับ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง