ลีนอย่างไร สร้างกำไรให้องค์กร

ลีนอย่างไร สร้างกำไรให้องค์กร

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-396-1
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

นำเสนอแนวทางภาคปฏิบัติที่ทำได้จริง 
เพื่อให้เห็นภาพของการนำระบบการผลิตแบบลีนไปใช้
สร้างกำไร
ให้กับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

เชื่อมโยงแนวคิดระหว่างการบริหารธุรกิจและระบบการผลิตแบบลีน  
นำเสนอแนวทางภาคปฏิบัติที่ทำได้จริง
เพื่อให้เห็นภาพของการนำระบบการผลิตแบบลีนไปใช้สร้างกำไรให้กับองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกับสาระสำคัญของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)  
การสร้างวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานของลีนให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  
เทคนิคในการนำลีนและเครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในองค์กร
จนถึงการพัฒนาลีนให้มีความยั่งยืน และสร้างกำไรให้กับองค์กรได้จริง 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book