3ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร

3ส ก้าวแรกสู่คุณภาพและกำไร

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : FURUSHIBA Yasuharu
ผู้แปล : รศ. ดร.มังกร โรจน์ประภากร
ISBN : 978-974-443-461-6
จำนวนหน้า : 248 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2555

คำแนะนำ

3ส หรือสะสาง สะดวก สะอาด เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพ 
เพียงแค่เริ่มปรับปรุงโรงงานด้วย 3ส จะเกิดวงจรที่ดีตามมาอย่างต่อเนื่อง 
เกิดการปรับปรุงทั่วทั้งบริษัท ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และนำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น  


สั่งซื้อที่ tpabook.com   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
การทำ 3ส หรือสะสาง สะดวก สะอาด เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพ
เพียงแค่เริ่มปรับปรุงโรงงานด้วย 3 ส จะเกิดวงจรที่ดีต่อไปนี้ตามมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี  
ขยะเป็น 0  ขจัดความสูญเปล่า
ลดค่าใช้จ่ายและเวลาทำงานที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม
กระตุ้นให้พนักงานคิดปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เกิดการปรับปรุงทั่วทั้งบริษัท
จนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และนำไปสู่กำไรที่เพิ่มขึ้น
 
เนื้อหาประกอบด้วย
* หลักการพื้นฐานที่นำไปใช้ได้จริงทั้งในโรงงานและสำนักงาน
* มีตัวอย่างจริงพร้อมภาพประกอบ ของวิธีการสะสาง สะดวก และสะอาดที่นำไปใช้ได้ทันที
* แนวคิดในการส่งเสริมให้พนักงานปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และการทำ 3 ส อย่างยั่งยืน
 
อธิบายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการพลิกฟื้นกิจการจนกลับมามีกำไรของบริษัทเล็ก ๆ ที่เคยมีโรงงานที่สกปรก พนักงานที่ไร้ชีวิตชีวา และผลประกอบการที่ขาดทุน จนแม้แต่พานาโซนิคยังมาเยี่ยมชมเพื่อศึกษางาน    

หนังสือที่เกี่ยวข้อง