เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ

เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-635-1
จำนวนหน้า : 200 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2558

คำแนะนำ

เป็นคู่มือที่วิศวกรและผู้จัดการ ที่ต้องทำหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) ต้องมีไว้ ให้รู้ว่าจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบอะไรบ้าง และต้องดำเนินกิจกรรมอะไรเป็นสำคัญ เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

เป็นคู่มือที่วิศวกรและผู้จัดการ ที่ต้องทำหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) ต้องมีไว้
ให้รู้ว่าจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบอะไรบ้าง และต้องดำเนินกิจกรรมอะไรเป็นสำคัญ
เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
 

ผู้เขียนได้กลั่นความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี
ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ
เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่อ่านเข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด หลักวิชา และการประยุกต์ใช้
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแก่นของความรู้เรื่องคุณภาพและการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพ ภายในระยะเวลาอันสั้น
 
เหมาะสำหรับ
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา ให้มีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง

ระดับผู้ใช้
วิศวกรและผู้จัดการ นักศึกษาปริญญาตรีและโท วิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book