เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นกำไรด้วย Visualization

เปลี่ยนความสูญเปล่าเป็นกำไรด้วย Visualization

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Masaki Hideaki
ผู้แปล : ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา
ISBN : 978-974-443-453-1
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

นำเสนอแนวคิด ตลอดจนแนวทางการนำไปปฏิบัติจริงของเทคนิค "การทำให้มองเห็น"
ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้มองเห็นปัญหาหรือความผิดปรกติของทุกกิจกรรมในองค์การ
จึงสามารถแก้ไขปัญหาและหยุดความเสียหายได้ทันท่วงที


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

การทำให้มองเห็น (Visualization) คือ เทคนิคการทำให้ทุกกิจกรรมในองค์การมีสภาพที่มองเห็นปัญหาหรือความผิดปรกติที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้ทันที จึงสามารถแก้ไขปัญหา ลดความสูญเปล่า และหยุดความเสียหายได้ทันเวลา ด้วยการระดมความรู้ความคิดของพนักงานทุกคนในองค์การ เพื่อปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ทั้งงานในกระบวนการผลิต  การบริการ  และฝ่ายงานสนับสนุน
จนนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารจัดการ และความสำเร็จขององค์การในระยะยาว

เนื้อหาในเล่มนำเสนอตั้งแต่
* แนวคิดพื้นฐานและความหมายของ “การทำให้มองเห็น”
* สิ่งที่ควรทำและต้องไม่ทำในการนำเทคนิคนี้เข้ามาใช้ในบริษัท
* สิ่งที่ต้องนำมาทำให้มองเห็น  แนวทางในการนำไปปฏิบัติจริง
* พร้อมกรณีตัวอย่างจากบริษัทต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ
และข้อแนะนำสำคัญที่ช่วยให้การนำเทคนิคนี้เข้ามาใช้ในองค์การประสบความสำเร็จ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง