สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)

สถิติสำหรับวิศวกรโรงงาน (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-640-5
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ราคา : 295 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2558

คำแนะนำ

(ขนาดหนังสือ 17 x 23 cm)
หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์ 
ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยอาศัยปัญหาในการทำงานเป็นจุดตั้งต้น 
แล้วเลือกเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยง 
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติได้อย่างถูกต้อง


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อที่ Lazada   สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือสถิติเล่มนี้ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบภาษาคณิตศาสตร์
ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยอาศัยปัญหาในการทำงานเป็นจุดตั้งต้น
แล้วเลือกเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยง
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาในแต่ละบท ประกอบด้วย
แนวคิดพื้นฐานเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมตัวอย่างประกอบในการนำไปใช้งาน โดยใช้โปรแกรม Minitab 17 ช่วยในการประมวลผลและการตีความ

เหมาะสำหรับ
ช่างเทคนิค วิศวกร และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

เนื้อหาในหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นสถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ  ตัวสถิติเบื้องต้นที่ควรรู้จัก  การทดสอบสมมุติฐาน 
     
ส่วนที่ 2
เป็นการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติให้เหมาะสมกับปัญหาทางอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ  แผนภูมิควบคุม  ความสามารถของกระบวนการ การทดสอบความแตกต่าง  การวิเคราะห์การถดถอย  รวมถึงการออกแบบการทดลอง  ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรม


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book