การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ Statistical Problem Solving (SPS)

การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ Statistical Problem Solving (SPS)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-108-3
จำนวนหน้า : 344 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2548

คำแนะนำ

เนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางสถิติ ทั้งแนวความคิดในการบริหารคุณภาพและการบริหารธุรกิจ ตลอดจนวิธีการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา เหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีความเข้าใจผิดว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก และสถิติคือศาสตร์ที่ยุ่งยาก


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

เนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการแก้ไขปัญหา คือ แนวความคิดในการบริหารคุณภาพและบริหารธุรกิจ วิธีการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะวิทยากร ที่ปรึกษา นักวิจัย และอาจารย์  เพื่อเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรในภาคธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ สำหรับการแก้ไขปัญหาในงานประจำ 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารไทยได้เข้าใจแนวความคิดและสาระหลักของกลวิธีในการแก้ไขปัญหามากกว่าการคำนวณตามสูตรหรือขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้สามารถตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิผลและสามารถลดต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

สำหรับผู้ที่ยังมีความเข้าใจผิดว่าการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก  และสถิติคือศาสตร์ที่ยุ่งยาก ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ เพราะนำเสนอด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book