หลักการการควบคุมคุณภาพ

หลักการการควบคุมคุณภาพ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-266-7
จำนวนหน้า : 760 หน้า
ราคา : 520 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนและสร้างอำนาจในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เน้นการควบคุมเชิงจัดการและการควบคุมเชิงเทคนิค ที่เป็นทั้งแนวความคิด วิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนและสร้างอำนาจในการแข่งขัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เป็นหนังสือที่เน้นการควบคุมเชิงจัดการและการควบคุมเชิงเทคนิค ที่เป็นทั้งแนวความคิด วิธีการ และกลวิธีต่าง ๆ

ประกอบด้วย
- ความหมายและแนวคิดของคุณภาพ
- การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
- หลักการควบคุมคุณภาพ
- กลวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพ
- คิวซีเซอร์เคิล
- การควบคุมผลิตภัณฑ์
- การควบคุมคุณภาพกระบวนการ
- การศึกษาความสามารถของกระบวนการ
- การวิเคราะห์ระบบการวัด แผนภูมิควบคุม กระบวนการ
เป็นต้น

เหมาะสำหรับ
วิศวกรที่เน้นการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้บริหารในสายงานการบริหารคุณภาพ รวมทั้งนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book