การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ประมวลผลด้วย Minitab 15

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-418-0
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ

อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพื่อกำหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าความผันแปรจากระบบการวัด ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้   และการประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab Release 15  


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
“ในการบริหารคุณภาพนั้น ถ้าไม่ทราบค่าวัดก็จะไม่ทราบพฤติกรรมของกระบวนการ
และถ้าไม่ทราบพฤติกรรมของกระบวนการ ก็จะไม่สามารถตัดสินเกี่ยวกับกระบวนการได้เลย”


ดังนั้น การให้ความสนใจต่อความผันแปรของค่าวัดที่ได้จากระบบการวัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
 
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงความหมายของระบบการวัด เพื่อกำหนดถึงแนวความคิดในการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าความผันแปรจากระบบการวัด
ทั้งด้วยความสามารถ (capability) และสมรรถภาพ (performance) ที่ประกอบด้วย
คุณสมบัติด้านไบอัส ความเสถียร ความเป็นเชิงเส้น ตลอดจนรีพีททะบิลิตี้และรีโปรดิวซิบิลิตี้  
และการประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab Release 15
พร้อมการอธิบายความหมายทีละขั้นตอน

เหมาะอย่างยิ่งกับ

นักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาปริญญาตรีและโท สายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
นักวิจัยทั้ง greenbelts และ blackbelts วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ในทุกสาขาวิชา
อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากรด้าน SQC และ TQM ฯลฯ  ผู้สนใจทั่วไป 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book