TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม

TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-566-8
จำนวนหน้า : 320 หน้า
ราคา : 290 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2557

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย
ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ ครอบคลุมแนวความคิด (concept)
ปรัชญาการบริหารคุณภาพ และวิธีวิทยา (methodology) ของ TQM อย่างเป็นลำดับและมีขั้นตอน?


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย
ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ ครอบคลุมแนวความคิด (concept)
ปรัชญาการบริหารคุณภาพ และวิธีวิทยา (methodology) ของ TQM อย่างเป็นลำดับและมีขั้นตอน

ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา วิทยากรบรรยาย และอาจารย์มหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารตามวิถี TQM
และเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินกิจกรรมเชิงจัดการอย่างมีระบบของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า?

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ผู้บริหารธุรกิจ ผู้จัดการ ตลอดจนหัวหน้างานในทุกสายงาน รวมถึงอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสายงานการบริหารธุรกิจ และการบริหารคุณภาพ


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book