TPA Writer Where The new ideas begin

Meditate
ผู้เขียน
Meditate
คะแนนโหวต
40
ผู้เข้าชม
81465
อัพเดท
09 ส.ค. 2010 16.40 น.

ธรรมทาน เป็นทานอันสูงสุด

ขอทำหน้าที่นี้ อีก คน เพื่อ ปัจจัย แห่งการรู้

การมีสติ ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่น ที่สนใจ

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

5023_Buddha.gif


          พระพุทธคุณ
          อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ
          
          พระพุทธคุณ แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา และความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรม

          พระธรรมคุณ
          สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ
          
          พระธรรมคุณ พระธรรมอันเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน
          
          พระสังฆคุณ
          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
          
          พระสังฆคุณ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การของคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแกของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
          
          สวดบทอิติปิโส สรรเสริญองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สวดหลายๆรอบจนทำให้จิตใจมีความสุข เสร็จแล้วแผ่เมตตาตอนที่จิตใจมีความสุขความอบอุ่นให้สรรพสัตว์ หรือคนที่จ้องทำร้ายเรา

                                     บทแผ่เมตตา
          สัพเพ สัตตา
          สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
          
          อะเวรา (โหนตุ)
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
          
          อัพยาปัชฌา
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
          
          อะนีฆา (โหนตุ)
          จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
          
          สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
          จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

ประโยชน์ของการแผ่เมตตาที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้มี 11 ประการได้แก่
•          ทำให้หลับก็เป็นสุข
•          ตื่นก็เป็นสุข
•          ไม่ฝันร้าย
•          เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
•          เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย (ผีเปรต อสุรกาย วิญญาณต่างๆ)
•          เทวดาทั้งหลายย่อมคุ้มครอง
•          แคล้วคลาดจากภยันอันตราย
•          จิตเป็นสมาธิได้ง่าย
•          สีหน้าย่อมผ่องใส
•          เมื่อจะตายใจก็สงบ (สู่สุคติภูมิ)
•            ถ้ายังไม่บรรลุคุณธรรมพิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึงชั้นพรหม

      ปล.ใครพอจะมีกำลังทรัพย์ และสามารถนำไปทำเป็นแผ่นบทสวด แจกจ่ายได้ ก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยครับ

ที่มา : http://larndham.net/index.php?showtopic=23021

โหวตให้คะแนนบทความ


ความคิดเห็น

Comment. 0003
ณัชร
ณัชร
ขออนุโมทนาด้วยคนค่ะ

http://nashara.googlepages.com/home
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0002
ข้าวเย็น
ข้าวเย็น
โมทนา กับหลวงพ่อ ด้วยครับ บุญมหาศาล จริงๆ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0001
เทพนัดดา
เทพนัดดา
การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
แจ้งลบความเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook