TPA Writer Where The new ideas begin

สีฟ้า
ผู้เขียน
สีฟ้า
คะแนนโหวต
59
ผู้เข้าชม
10252
อัพเดท
17 ม.ค. 2008 22.32 น.

ลองอ่านดูก่อนนะคร๊า ><

ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี (ประกวด)

ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี (ประกวด)

 

ชีวิตมีอะไรตั้งมากมายที่จะต้องเรียนรู้ ทั้งด้านดีและไม่ดี ทั้งที่มีประโยชน์ต่อเราเองและไม่มีประโยชน์เลย การดำรงชีวิตของมนุษย์นี้เองก่อให้เกิด คำว่า เทคโนโลยี ซึ้งมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ตนเอง เทคโนโลยีจึงมีหลากหลายรูปแบบ ในโลกโลกาภิวัตน์ทุกชีวิตล้วนต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด หากต้องการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริง  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป

                เทคโนโลยีที่สามารถนำมาพัฒนาการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ เช่น การประกอบอาชีพ การศึกษา และการดำรงชีพ เทคโนโลยีจึงมีความสำคัญและกลายเป็นปัจจัยหนึ่งของการดำรงชีวิต ด้านการประกอบอาชีพโดยเฉพาะด้านการทำเกษตรหรือปศุสัตว์  เช่น การตัดแต่งพันธุกรรม สามารถตัดแต่งได้ทั้งพืชและสัตว์ เป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของมนุษย์หรือผลผลิต อีกทั้งเป็นการสร้างผลผลิตใหม่ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากกว่าของเดิม ด้านอุสาหกรรมนำมาใช้เพื่อทุ่นแรงและลดจำนวนผู้ถูกใช้แรงงาน ทำให้สามารถผลิตได้รวดเร็วกว่าแรงงานของมนุษย์ ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม
                        

เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากทั่วทุกมุมโลก เป็นที่แพร่หลายถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากร อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมเพราะสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนรู้จักกันดี ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถทำงานได้หลายรูปแบบ มีทั้งอินเตอร์เน็ตที่ไว้สำหรับติดต่อสื่อสาร หรือศึกษาหาความรู้ เรียกได้ว่า หาได้ครบทุกมุมโลก หุ่นยนต์ ยานอวกาศ เป็นวิทยาการความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ใช้ในอุสาหกรรมที่ต้องมีความเกี่ยงข้องกับเทคโนโลยี สามารถส่งออกนอกโลกเพื่อสำรวจอวกาศได้ และมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ เช่น นาโนเทคโนโลยีเป็นการจัดการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อให้มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งาน ปัจจุบันได้มีการออก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นการบ่งบอกว่าสังคมให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนได้

ไว้ในรูปแบบการศึกษาของเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน เพราะเทคโนโลยีเป็นความล้ำหน้า หากเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถยกระดับฐานะทางสังคมและนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศ


          

เทคโนโลยี จึงเป็นความรู้และเทคนิคที่มนุษย์พัฒนาหรือสร้างขึ้นเอง มีการนำมาประยุกต์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ กล่าวคือมนุษย์คิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีมากมายเกิดความจำกัดบวกกับจิตสำนึกของมนุษย์เองทำให้มนุษย์ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ผิด ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเหตุนี้เองมนุษย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป


รูปของตนเอง และรูปโรงเรียน

 

ชื่อ นางสาว ณวรัตน พิชัย

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่โรงเรียน 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง 

อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเทศไทย  34000 

อาจารย์ที่ปรึกษา    1. อ. ตวงพร ศรีธัญรัตน์ 2. อ. วรรณพร สิงคิบุตร


โหวตให้คะแนนบทความ

  • ตอนที่ 1 : ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี (ประกวด)

ความคิดเห็น

Comment. 00014
สุชาวดี
สุชาวดี
อ. ตวงพร ศร๊ธัญญรัตน์ หรือ อ. แอนนา เป็นอ. หรือว่าเป็นอะไร ทำแปลก แรดๆ ไม่เหมือน ครู
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00013
อิอิ
อิอิ
สู้ สุ้ คร๊าฟฟ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00012
นาโน ซอยกำนัน
นาโน ซอยกำนัน
เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะค่ะ เป็นกำลังจัยหั้ย สู้ๆ คร้าฟ จุ้ฟ จุ้ฟ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00011
เลียนเเบเทอ
เลียนเเบเทอ
สู้ตายน้า
แจ้งลบความเห็น

Comment. 00010
จา
จา
ดีคร่า
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0009
นัฐฐยา
นัฐฐยา
สู้ ๆ จ้า เอาใจช่วยนะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0008
คนข้างบ้าน
คนข้างบ้าน
เขียนสั้นๆ ได้ใจความดีนะครับ สู้ๆ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0007
โยเกิร์ตรสผักชี
โยเกิร์ตรสผักชี
เขียนดีมากๆเลย สู้ๆ ^__^
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0006
filmxii
filmxii
อือๆ สู้นุ่นๆ ว่าแต่สู้ไร
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0005
- -
-  -
โห ป้า คิดไงเนี่ยป้า ทำของแบบนี้เปนด้วย นับถือ ๆ -/\-
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0004
Lolita_nazi_noon
Lolita_nazi_noon
เขียนดี ชัดเจน ง่ายๆ ดูดีแล้ววจ้า
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0003
น้ำเต็มแก้ว
น้ำเต็มแก้ว


สู้ๆจ้า
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0002
NooK
NooK


เขียนได้ดีคับ สู้ๆ นะ
แจ้งลบความเห็น

Comment. 0001
g2n n
g2n n
เขียนได้ดี เป็นกำลังใจให้
แจ้งลบความเห็น

กติกาการโพสข้อความ
  • กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  • ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาท
  • ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
  • ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
  • ทาง ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การโพสข้อความ : * เฉพาะสมาชิกค่ะ
facebook