ภาพจากงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 (12-20 ส.ค. 2560)

ภาพจากบูธ ส.ส.ท. ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 (12-20 ส.ค. 2560) 

ภาพจากงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 (12-20 ส.ค. 2560)


 

เมื่อวันที่ 12-20 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักพิมพ์ในเครือ ส.ส.ท. ได้ไปออกบูธในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดที่สุนีย์ทาวเวอร์ จ.อุบลราชธานี  

 
 

บูธของ ส.ส.ท. อยู่ที่หมายเลข 4-47

 
 
 

มีหนังสือมาฝากคุณผู้อ่าน หลายหมวด 

ในภาพนี้เป็นหมวดวิทยาศาสตร์และหมวดคณิตศาสตร์

 
 
 
 

ฉากหลังเป็นบรรยากาศในงาน มีผู้อ่านเดินชมเดินเลือกหนังสือเรื่อย ๆ 

 
 
 
 

มุมนี้เป็นหนังสือราคาพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณผู้อ่านเลือกหนังสือในบูธ ส.ส.ท. อย่างอบอุ่น

ทีมงานสำนักพิมพ์ซึ้งใจมาก

 
 

แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะ งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี :)