องค์การคึกคัก

องค์การคึกคัก

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Minoru Noda and J-Feel
ผู้แปล : ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา
ISBN : 978-974-443-427-2
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2553

คำแนะนำ

แนะนำทรัพยากรตัวที่ 6 ของการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า “อารมณ์องค์การ”  
เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจและยึดมั่นร่วมกันต่อเป้าหมายขององค์การ 
ร่วมมือกันทำงาน และริเริ่มการทำงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับ “อารมณ์ความรู้สึกองค์การ” ซึ่งเป็นทรัพยากรตัวที่ 6 ของการบริหารจัดการ
พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดและข้อเท็จจริงที่ควรนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้
เพื่อให้สมาชิกในองค์การมีความเข้าใจและยึดมั่นร่วมกันต่อเป้าหมายขององค์การ
ร่วมมือกันทำงาน และริเริ่มการงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์

มีการนำเสนออารมณ์ขององค์การและจำแนกแยกแยะรูปแบบต่าง ๆ ของอารมณ์องค์การ
เครื่องมือในการตรวจวัดอารมณ์องค์การ รวมไปถึงการนำผลการสำรวจเหล่านี้มาวิเคราะห์
เพื่อเข้าใจสภาพขององค์การและนำไปกำหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางในการปรับปรุงอารมณ์องค์การให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์การและตัวพนักงาน
พร้อมทั้งนำเสนอเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า Reflection Round Table (RRT) อย่างละเอียด 
 

เหมาะกับองค์การที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเคยชิน และต้องการเปลี่ยนอารมณ์ของพนักงานที่ท้อแท้ หมดหวัง ให้กลายเป็นความคึกคัก กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่ดุเดือดภายนอกองค์การต่อไป  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง