เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงาน

เครื่องมือช่วยคิด ผลิตไอเดียสู่สุดยอดแผนงาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Masaharu Kato
ผู้แปล : ดร.ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์
ISBN : 978-974-443-667-2
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเครื่องมือช่วยคิดทั้ง 21 วิธี ที่จะทำให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยใช้กันมาโดยไม่รู้ตัวได้อย่างอิสระเสรีและง่ายดายขึ้นกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยาก 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเครื่องมือช่วยคิดทั้ง 21 วิธี
ที่จะทำให้เราสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เคยใช้กันมาโดยไม่รู้ตัว
ได้อย่างอิสระเสรีและง่ายดายขึ้นกว่าเดิมโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ยุ่งยาก
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สมองสามารถทำงานเองโดยอัตโนมัติเท่าที่จะสามารถทำได้

โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การค้นพบ และเก็บเกี่ยวข้อมูลหรือวัตถุดิบทางความคิด เพื่อนำมาผสมผสานรวมกัน
แล้วคิดออกมาเป็นไอเดียและนำไปสู่แผนงานที่สามารถตอบโจทย์ที่กำลังเผชิญอยู่ออกมาเป็นผลงานอันยอดเยี่ยม


หนังสือที่เกี่ยวข้อง