คุณภาพคือการบูรณาการ

คุณภาพคือการบูรณาการ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-8329-94-1
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 180 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2545

คำแนะนำ

ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเป็นแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายรวมขององค์กร และมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วย "การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า" จาก "การบูรณาการ" สรรพปัจจัยและสรรพกำลังขององค์กร  


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเล่มที่ 5 ในชุด "หนังสือคุณภาพ" ต่อจาก 4 เล่มแรก คือ คุณภาพคือความอยู่รอด คุณภาพคือการเรียนรู้ คุณภาพคือการปรับปรุง และคุณภาพคือความยั่งยืน  

เนื้อหาสาระในเล่ม เหมาะสำหรับผู้บริหารและบุคคลในแวดวง "คุณภาพ" เนื่องจากเป็นการนำเสนอบทความที่ยืนยันในหลักการที่ว่า "คุณภาพของสินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กรอย่างแท้จริงเท่านั้น" ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและเป็นแนวทางเพื่อบรรลุ "เป้าหมายรวมขององค์กร" และมุ่งสู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วย "การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า" จาก "การบูรณาการ" สรรพปัจจัยและสรรพกำลังขององค์กร 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book