คุณภาพคือความยั่งยืน

คุณภาพคือความยั่งยืน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ผู้แปล :
ISBN : 974-832-930-5
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 195 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2544

คำแนะนำ

เป็นคู่มือที่องค์กรคุณภาพ และคนคุณภาพ ไม่อ่านไม่ได้ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ และแนวทางปฏิบัติสำหรับสร้างเสริมความมีคุณภาพให้แก่ทั้งบุคลากรและองค์กร  


ไม่มีจำหน่าย สั่งซื้อ E-Book


รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานเล่มที่ 4 ในชุด "หนังสือคุณภาพ" ต่อจาก 3 เล่มแรก คือ คุณภาพคือความอยู่รอด คุณภาพคือการเรียนรู้ คุณภาพคือการปรับปรุง

เนื้อหาสาระในเล่ม ยึดถือการนำเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพเป็นหลัก ที่อาศัย "ชีวิตวัฒนธรรมแบบไทย ๆ" เป็นฉากหลัง ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับสร้างเสริม "ความมีคุณภาพ" ให้แก่ทั้งบุคลากรและองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังรวม "32 กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ" ของโคโนซึเกะ มัทสุชิตะ ผู้ก่อตั้งบริษัท Panasonic และรวมคำคมด้าน "คุณภาพ" จากนักวิชาการทั่วโลก จึงเป็นคู่มือที่องค์กรคุณภาพ และคนคุณภาพ ไม่อ่านไม่ได้ เพราะเน้นการจุดประกายความคิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยสามารถ "อ่านไป-คิดไป-ทำไป" ได้ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book