การออกแบบสร้างและรีโทรฟิตชุดควบคุมเครื่องซีเอ็นซี

การออกแบบสร้างและรีโทรฟิตชุดควบคุมเครื่องซีเอ็นซี

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ดร.วโรดม ตู้จินดา
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-020-6
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2547

คำแนะนำ

เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา 211434 CNC Machine Retrofitting and Controller design


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา 211434 CNC Machine Retrofitting and Controller design

นำเสนอแนวทางการพัฒนาชุดควบคุมการเคลื่อนที่หลายแกนแบบต่อเนื่องใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีสมรรรถนะสูง โดยเน้นการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และคงทนต่อสภาพการใช้งานทางอุตสาหกรรม ซึ่งได้อธิบายถึงส่วนประกอบหลักของเครื่องซีเอ็นซีทั้งทางกลและทางไฟฟ้า หลักการทำงานของอุปกรณ์ชุดขับ ตัวตรวจจับ และอธิบายถึงหน้าที่ของชุดควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการรีโทรฟิตเครื่องซีเอ็นซี โดยใช้ชุดควบคุมชุดควบคุมสถาปัตยกรรมเปิด เช่น ผลิตภัณฑ์ Delta Tau Data Systems, Inc. คือ Programmable Multi-Axis Controller: PMAC ซึ่งเป็นชุดควบคุมที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมได้จริง โดยหลายบริษัทในประเทศไทยได้เริ่มให้ความสนใจและนำมาใช้เป็นชุดควบคุมเครื่องซีเอ็นซีหลายประเภท

เหมาะสำหรับ
อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม และวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเมคาทรอนิกส์ วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลางที่ต้องการทำรีโทรฟิตเครื่องซีเอ็นซีเก่าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่


หนังสือที่เกี่ยวข้อง