เครื่องกลไฟฟ้า 1

เครื่องกลไฟฟ้า 1

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-832-563-7
จำนวนหน้า : 234 หน้า
ราคา : 135 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2537

คำแนะนำ

กล่าวถึงชนิดและโครง สร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การคำนวนหาจำนวนรอบของขดซีรีส์ฟิลด์ หลักการ คุณลักษณะ การสูญเสีย และประสิทธิภาพของมอเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการ การทดสอบ ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 


ไม่มีจำหน่าย    สั่งซื้อ E-Book

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

ในเล่ม 1 จะกล่าวถึงชนิดและโครง สร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การคำนวนหาจำนวนรอบของขดซีรีส์ฟิลด์ หลักการ คุณลักษณะ การสูญเสีย และประสิทธิภาพของมอเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการ การทดสอบ ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจทุกบท


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book