เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-678-8
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ราคา : 295 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เช่น
แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว
วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชันรายละเอียด

ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า

เนื้อหาประกอบด้วย

  •  แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ 
  •  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
  •  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 
  •  หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน
  •  การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพ
  •  เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลงไฟฟ้า 
  •  หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส 
  •  การระบายความร้อนและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

เหมาะสำหรับ
นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book