เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-657-3
จำนวนหน้า : 268 หน้า
ราคา : 103 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2006 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ประเภทอุตสาหกรรม ลำดับที่ 32รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา
หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2006 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
ประเภทอุตสาหกรรม ลำดับที่ 32

เนื้อหาประกอบด้วย
แม่เหล็ก การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
กฎของฟาราเดย์เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ กฎของเฟรมมิ่ง กฎของเลนซ์
การเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้า

ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
การเกิดแรงดันไฟฟ้า สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิดแรงดันไฟฟ้า
การนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน
หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คุณลักษณะการนำไปใช้งาน
วิธีกลับทิศทางการหมุน การควบคุมความเร็วของมอเตอร์
การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งวิธีแก้

เหมาะสำหรับ
นักศึกษา ระดับ ปวช. หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในวิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง