วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-832-603-0
จำนวนหน้า : 580 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2534

คำแนะนำ

เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและบทบาทของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน และการป้องกัน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทำงาน คำถามทบทวนท้ายบท ภาคผนวก กรณีศึกษา และแบบฟอร์มการตรวจสภาพความปลอดภัยในโรงงานภาคสมบูรณ์ การพัฒนาความปลอดภัยแบบยั่งยืนด้วย มอก. 18000-2540 และการประเมินความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาในเล่มมีดังนี้
ภาคแรก ความรู้ทั่วไปและบทบาทของบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัย
ภาคที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน และการป้องกัน
ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทำงาน
ภาคที่ 4 คำถามทบทวนท้ายบท ภาคผนวก กรณีศึกษา และแบบฟอร์มการตรวจสภาพความปลอดภัยในโรงงานภาคสมบูรณ์ การพัฒนาความปลอดภัยแบบยั่งยืนด้วย มอก. 18000-2540 และการประเมินความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542)


หนังสือที่เกี่ยวข้อง