วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (ฉบับปรับปรุง)

วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
ผู้แปล : -
ISBN : 9789744437761
จำนวนหน้า : 556 หน้า
ราคา : 280 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2563

คำแนะนำ

  *พร้อมจำหน่าย 20 ก.ค. นี้

ปรับปรุงจาก "คู่มือวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย" เล่มแรกของประเทศไทย ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกว่า 35 ปี พิมพ์แล้วกว่า 70,000 เล่ม

 


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

 เนื้อหาประกอบด้วย

* ความเป็นมาของการป้องกันอุบัติเหตุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการ
* การจัดการองค์การความปลอดภัย บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง การจูงใจและการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย  
* การจัดสภาพแวดล้อมและการผังโรงงานที่ปลอดภัย
* ความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน เช่น การใช้เครื่องจักร งานเชื่อม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า หม้อไอน้ำ เป็นต้น
* กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน
* กรณีตัวอย่างจากอุบัติเหตุจริง
 
เหมาะสำหรับ 
• นักศึกษา อาจารย์ในสายช่างและวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
• วิศวกรความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ทุกระดับ
• วิศวกรโรงงาน ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานโรงงาน
 
 
ตัวอย่างเนื้อหา 
 
 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง