สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ

สรุปกฎหมาย สำหรับ จป.วิชาชีพ

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
ผู้แปล :
ISBN : 9789744437204
จำนวนหน้า : 232 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

(ขนาด 17.5 x 25 cm)
ช่วยตรวจสอบ ตรวจทาน และทำความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อในการตรวจสอบ ตรวจทาน และช่วยทำความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย 

ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษา ด้านอาชีวอนามัยฯ ได้มีความพร้อมด้านกฎหมายฯ มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ 
 
เหมาะสำหรับ 

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ  ระดับเทคนิคขั้นสูง
• นักศึกษา หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
• นักอาชีวอนามัย นักวิชาการ
• นายจ้าง ผู้บริหารหน่วยงาน 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง