อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ
ผู้แปล : -
ISBN : 9789744437976
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 185 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2564

คำแนะนำ

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการอ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยาย ตลอดจนสามารถเขียนแบบสถาปัตยกรรม แผนที่สังเขป ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติและมาตรฐานการออกแบบ


สั่งซื้อที่ tpabook.com    สั่งซื้อที่ Lazada  

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

 

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการอ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแปลน รูปตัด รูปด้าน แบบขยาย ตลอดจนสามารถเขียนแบบสถาปัตยกรรม แผนที่สังเขป ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยตามเทศบัญญัติและมาตรฐานการออกแบบ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ และข้อทดสอบท้ายบทเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียน 

 

เนื้อหาประกอบด้วย

 

  • ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง
  • วิธีเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง
  • วิธีอ่านแบบงานสถาปัตยกรรม
  • ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม แผนที่สังเขป ผังบริเวณ ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน แบบขยายส่่วนประกอบของอาคาร

 

ตัวอย่างเนื้อหา

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book