อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : สุขสม เสนานาญ
ผู้แปล : -
ISBN : 9789744438010
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ราคา : 149 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2564

คำแนะนำ

 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล ตลอดจนสามารถเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล ตลอดจนสามารถเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

 
นอกจากนี้ ตอนท้ายของแต่ละบทยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียน
 
 
เนื้อหาประกอบด้วย
  • ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง
  • การนำแบบสถาปัตยกรรมและรายการประกอบแบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย มากำหนดเพื่อเขียนแบบโครงสร้าง
  • แบบขยายโครงสร้าง ขั้นตอนและวิธีการเขียนผังโครงสร้าง
  • แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book