วัสดุช่างอุตสาหกรรม

วัสดุช่างอุตสาหกรรม

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และ สำลี แสงห้าว
ผู้แปล : -
ISBN : 974-8324-18-4
จำนวนหน้า : 260 หน้า
ราคา : 325 บาท
ปีที่พิมพ์ :

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

*จำหน่ายในรูปแบบ Digital Print พิมพ์ตามคำสั่งซื้อโดยมีจำนวนขั้นต่ำ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง contact@tpabook.com

 

หนังสือ วัสดุช่างอุตสาหกรรม เล่มนี้เกิดจากโครงการความร่วมมือจัดพิมพ์ตำราตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ระหว่างกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เป็นการแปลและเรียบเรียงจากตำราเรียนระดับช่างฝีมือหลายเล่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในเยอรมนี

ผู้เขียนร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการอาชีวศึกษาของเยอรมัน ทำการทดลองใช้เนื้อหาส่วนใหญ่กับช่างฝึกหัดในวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ และได้ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสำหรับการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

 

เนื้อหาประกอบด้วย

              พื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม

              เหล็กและเหล็กกล้า

              การหล่อขึ้นรูป

              การทำเหล็กกล้าให้เป็นวัสดุกึ่งสำเร็จรูป

              การแยกประเภทเหล็กกล้า

              โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอโลหะ

              พลาสติก

              การทดสอบวัสดุ

              การกัดกร่อนและการป้องกัน

              วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

              กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะ

 

 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง