ศิริพร

ผู้เขียน : ศิริพร

อัพเดท: 10 มี.ค. 2008 11.33 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4210 ครั้ง

เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสำคัญกับเด็กมัธยมปลายอย่างเรา


ชีวิตมัธยมปลายกับเทคโนโลยี

ชีวิตมัธยมปลายก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี

 

                ในโลกปัจจุบันการดำเนินชีวิตของทุกคนมักจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ดังนั้นทุกคนจึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีต่างๆได้ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนับเป็นความเจริญก้าวหน้าอีกด้านหนึ่ง เด็กในยุคปัจจุบันจึงได้รับข่าวสารด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็ว จากผลผลิตทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งหากรู้จักนำมาใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง แต่หากเลือกใช้ไม่ถูกต้องก็จะให้โทษเช่นกัน

                คำว่า เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แก้ปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดังปัจจุบัน การเพิ่มของประชากรและข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นปัจจัยสาเหตุสำคัญในการนำและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการพัฒนาอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม วิศวกรรมเทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ  และ เทคโนโลยีการพัฒนาด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงพันธ์พืช เป็นต้น  เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาอย่างมากแต่ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศชาติและส่วนอื่นๆอีกมาก

เด็กมัธยมปลายกับเทคโนโลยีปัจจุบันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะทุกเกือบช่วงเวลาได้สัมผัสกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันเป็นว่าเล่น บางคนซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองให้มากที่สุด โทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงการโทรออกและรับสายเท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถฟังเพลง ดูคลิป ถ่ายรูปรวมไปถึงสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย ซึ่งต่อไปในอนาคตอาจมีการพัฒนาจนโทรศัพท์มือถือกลายเป็นทุกอย่างก็เป็นได้ นอกจากโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์เด็กมัธยมปลายส่วนมากยังคงให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถให้ชีวิตง่ายขึ้น ถ้าให้ในด้านการบันเทิงสิ่งที่ได้รับคือ การฟังเพลง ดูหนัง เล่นเกม แต่ถ้าประโยชน์ในด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ ให้อะไรกับเด็กมัธยมปลายหลายอย่าง เช่น พิมพ์งานเพื่อทำรายงานต่างๆหรือใช้โปรแกรมต่างๆแสดงผลงานซึ่งคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมต่างๆให้เลือกใช้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่อาจจะทำให้เด็กมัธยมปลายคนหนึ่งกลายเป็นนักโปรแกรมเมอร์ ก็เป็นได้ คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีประโยชน์เพียงเท่านี้ หากเราเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้วละก็จะมีสิ่งต่างๆบนโลกนี้ให้เรียนรู้ไม่จบสิ้น สามารถศึกษาหาข้อมูลได้ตามใจต้องการ  ทั้งนี้เด็กมัธยมปลายยังมีโอกาสได้รู้จักกับระบบการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เว็บและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรียกว่า e-Leaning เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้เรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจเรียน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบทั้งกาเรียนทางไกล และการผ่านเครือข่ายระบบต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีรอบๆตัวเรา ที่เราพบเห็นและใช้กันทุกๆวัน เพื่อให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถไฟฟ้า เครื่องบิน ก็ล้วนทำให้ชิวิตราบรื่นขึ้น

ทั้งนี้ความสะดวกสบายและประโยชน์ที่เราได้รับนั้นสร้างให้ชีวิตเรามีความสุข ได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีคงไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแค่นี้ในอนาคตเทคโนโลยีมีบทบาทกับทุกๆคนมากขึ้นรวมถึงเด็กมัธยมปลายด้วย ขอเพียงเพียงแต่เทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าไปไกลสักเพียงไหน เด็กมัธยมปลายอย่างเราอย่ายึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากนัก อย่าปล่อยให้เทคโนโลยีเป็นทุกสิ่งของชีวิต จงให้เทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มอบด้านดีๆให้กับตัวเราเพราะจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่เรานั่นแหละเป็นผู้บริโภคที่ควรฉลาดเลือก ฉลาดที่จะระวังตัวเพื่อไม่ให้ชีวิตเรารับโทษที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาล

 

 

                                                                                               

                                                                                          น.ส. ศิริพร  พรหมแดน

               


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที