CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 13 ต.ค. 2006 18.09 น. บทความนี้มีผู้ชม: 4117 ครั้ง

ความหมกมุ่น ในตัวเองเป็น ศัตรูอันร้ายกาจที่สุด อันดับแรก ของเหล่าบัวบาน

ความหมกหมุ่นแต่กับตัวเอง อย่างยาวนาน เคยชิน ฝังรากลึกเข้าไปใน ดีเอ็นเอ ของเรา

ทางแก้ ดีเอ็นเอ ทางกายภาพนั้น นั้นเปลี่ยนไปได้ ขึ้นกับพัฒนาการ ซึ่งต้องใช้เวลานาน
แต่ดีเอ็นเอ ทางจิตใจนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ เร็วกว่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ที่เหมาะสม


ตอนที่ ๑

ก่อนออกเดินทาง ขอมอบสิ่งนี้ให้

อาวุธประจำตัว เพื่อใช้ไขความลับ เบื้องต้น ของสิ่งต่างๆ คือ สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ  อันเข้มแข็ง บริบรูณ์

เคล็ดประจำตัว เพื่อใช้ไขความลับ เบื้องหน้า ของสิ่งต่างๆ ว่า ความคิด ความรู้ ภูมิปัญญาใด

ที่เป็นของจริงแท้ ย่อมทน ย่อมเต็มใจ ย่อมเปิดกว้าง ต่อการพิสูจน์ โต้แย้ง ไม่ขึ้นกับสถานที่ บุคคล ยุคสมัยและเวลา

 

ภาคสอง เพื่อหลุดพ้น ความหมกหมุ่น ในตัวเอง

บทที่ ๑ (ย่อ) ความสำคัญของยุคสื่อสารข้อมูล ที่ไร้พรมแดน รวดเร็วขนาดที่เป็นรองแค่ความเร็วแสง

บทที่ ๒ (ย่อ) การดื่มกิน เคี้ยวกลืน ย่อย ถ่ายเท ข้อมูล ความคิด ความรู้ ความเชื่อ ศรัทธา เทคโนโลยี ด้วยสติ ด้วยปัญญา

ทบทวน ณ เมื่อวาน

บทที่ ๓ (ย่อ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (โดยการปฎิบัติเน้นคุณภาพ เข้มแข็งต่อเนื่องยาวนานพอ)

 

อันดับแรก ที่อยากเน้น คือ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ไม่สามารถมาเดี่ยวๆได้

ต้องไปด้วยกัน ไม่อาจแยกออกจากกันได้ เป็นสามเหลี่ยมที่เหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน

 

อันดับสอง ความสำเร็จของการปฎิบัติ = (การปฎิบัติเน้นคุณภาพ เข้มแข็งต่อเนื่องยาวนานพอ) X (สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ)

สถานการณ์ของชาติในตอนนี้ ดุจดังเราขับรถ หลงทาง พาชาติ ไปติดหลุ่ม กลางบึงอันกว้างใหญ่ สุดลูกหูลูกตา

การปฎิบัติสั้นๆ ย่อมเหนื่อยเปล่า ไม่เกิดผลที่แท้จริง การสร้างชาติที่มีคุณภาพ ไม่อาจสร้างแค่ข้ามคืน อาจใช้เวลาช่วงหนึ่งของ คนรุ่นเรา

และเกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง เป็นมรดกอันมีค่าสูงสุด สำหรับคนรุ่นต่อไป อาจใช้เวลา ๑๐ ถึง ๒๐ ปี

 

อันดับสาม ปัญหาพื้นฐาน ด้านคุณภาพ การปฎิบัติ ความต่อเนื่อง

ลองพิจารณา เข้าไปลึกอีกหน่อย ถึงสาเหตุ ถึงรากแก้ว ถึงแก่นของเรา

โดยธรรมชาติ เราอยู่กันแบบสบายๆ แบบในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ไม่มีแรงผลักดันให้วางแผน เพื่อเอาชีวิตรอด เช่นฤดูหนาวอันโหดร้าย ยาวนาน แบบตะวันตก

ไม่มีแรงผลักดันให้เราอดตาย เราจึงไม่เดือดร้อนมาก

แต่ในความเป็นจริง ในน้ำเรา ทำลายล้างปูปลา ส่วนในนา เราไม่มีคนอยากจะปลูกข้าว

 

โดยธรรมชาติ ถ้าความเดือดร้อนไม่ มาถึงตัวเราจริงๆ เราย่อมไม่สนใจ ใส่ใจ

คล้ายๆ กับถ้าไปไหม้บ้านคนอื่น จนเกือบถึงบ้านเราแล้ว เราก็ยังไม่สนใจ ถ้ามันยังไม่ไหม้บ้านเรา

คล้ายๆ กับ กบที่โดนต้ม แล้วค่อยๆ เร่งความร้อน ที่เคยชินกับความร้อน และตายในที่สุด

เป็นความเฉื่อยชา เกียจคร้าน หมกหมุ่นแต่กับตัวเอง ที่เคยชิน และฝังรากลึกเข้าไปใน ดีเอ็นเอ ของเรา

 

อันดับสี่ ทางแก้

ต้องยอมรับความจริง ว่าเราป่วย จึงจะเริ่มรักษาได้

 

ดอกบัวยังมี ๔ เหล่า ในดิน เหนือดิน เหนือน้ำ บัวบาน หากเริ่มจากเหล่าที่ยังไม่บาน ย่อมใช้พลังมาก และความสำเร็จหริบหรี่ แทบมองไม่เห็น

หากเริ่มจาก  เหล่าบัวบานแล้ว ย่อมเริ่มอย่า่งมีคุณภาพ ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ที่มีโอกาส สำเร็จ มากที่ีสุด ในยุคของคนรุ่นเรา

 

ต้องทำให้ คนที่เป็นบัวบานทั้งหลาย มีสติ รู้ตัว ตื่นตัว ให้มากที่สุด

ให้เข้าใจสถานะการณ์ เข้าใจว่าชาติเรากำลังวิกฤต หลงทาง ติดหล่ม ไฟไหม้อยู่

 

เดินทางต่อ ณ วันนี้

บทที่ ๓ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (เหล่าบัวบานต้องตื่น ตระหนัก เหนี่ยวนำ)

 

วันนี้เราจะลอง เดินทาง พิจารณาว่า ประเด็นหลักๆของ การลงมือทำ ลงมือปฎิบัติ ที่จะมีโอกาสสำเร็จมากที่สุด

โดยทำให้ เหล่าบัวบานตื่นขึ้น เข้าใจสถานะการณ์ เข้าใจว่าชาติเรากำลังวิกฤต หลงทาง ติดหล่ม ไฟไหม้อยู่

แล้วตระหนักในหน้าที่ ช่วยเหนี่ยวนำผู้อื่นได้

 

อันดับแรก อะไรที่เป็นศัตรูอันร้ายกาจที่สุด ต่อการตื่นขึ้น ของเหล่าบัวบานทั้งหลาย

 

ลองพิจารณาดูว่า หากเรามีศัตรูอันร้ายกาจที่สุดอยู่ แต่เรากลับไม่รู้ ย่อมเป็นอันตรายที่สุด

เมื่อไม่รู้ ย่อมไม่สามารถ รู้ตัว หลบหลีก หาทางแก้ไขได้ จะมีพรสวรรค์ มีความสามารถสักปานใด ก็ไร้ประโยชน์

 

ลองพิจารณา ลองอ่าน ในบทพิเศษ บทกลอน “บัวบานเจ้าเอย ขอจงบาน สถิตย์ใน ใจผู้คน”

จะเห็นว่า ความหมกมุ่น ในตัวเองเป็น ศัตรูอันร้ายกาจที่สุด อันดับแรก ของเหล่าบัวบาน

 

หากกล้าหาญ และซื่อตรง ยอมรับความจริง ความหมกหมุ่นแต่กับตัวเอง อย่างยาวนาน เคยชิน ฝังรากลึกเข้าไปใน ดีเอ็นเอ ของเรา

 

ทางแก้ ดีเอ็นเอ ทางกายภาพนั้น นั้นเปลี่ยนไปได้ ขึ้นกับพัฒนาการ ซึ่งต้องใช้เวลานาน

แต่ดีเอ็นเอ ทางจิตใจนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ เร็วกว่า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ที่เหมาะสม

 

อันดับสอง ทำอย่างไร เหล่าบัวบาน จะตื่นได้ ไม่หมกหมุ่นแต่กับตัวเอง

 

ลองพิารณา เหล่าบัวบานนั้นประกอบด้วย สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ เป็นพื้นฐานที่ดี

ตั้งมั่น ถือมั่น ในตัวตนของตัวเองน้อย ตั้งมั่น ยึดมั่น ในความเชื่อ ศรัทธาน้อยกว่าบัวเหล่าอื่น

จึงเพียงรอ แค่มีคนมาสกิด ให้ตื่นขึ้นเท่านั้น

 

เมื่อมีพื้นฐาน สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ ที่ดีแล้ว ย่อมพาตัวเอง ไปจาก ความหมกหมุ่นแต่กับตัวเอง ได้ด้วยตัวเอง

 

วิธีที่มีโอกาสสำเร็จมากที่สุด คือ เหล่าบัวบาน เมื่อตื่นแล้ว ก็เหนี่ยวนำ บัวบานอื่น ไปเรื่อยๆ

เมื่อบัวบานตื่น และบานมากพอ ย่อมเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน เป็นสนามพลังงาน ที่สามารถปลุก

เหล่าบัวอื่นๆ ให้เริ่มบานได้

 

อันดับสาม ทำอย่างไร เหล่าบัวบาน จึงจะเหนี่ยวนำ กันได้อย่างได้ผล มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

 

จะเห็นว่า เราสามารถกลับไปที่ บทที่ ๑ (ย่อ) ความสำคัญของยุคสื่อสารข้อมูล ที่ไร้พรมแดน รวดเร็วขนาดที่เป็นรองแค่ความเร็วแสง

เพื่อใช้ข้อดี และความเร็ว ของยุคสื่อสาร ข้อมูลได้

 

ลองพิจารณาแก่น ของการสื่อสาร จะเห็นว่า การสื่อสาร ที่ครบถ้วน สมบรูณ์นั้นต้องมี ๒ ทาง

ไม่ขึ้นกับยุคใด สมัยใด บุคคล สถานที่

คือไป และ กลับ จึงจะสมบรูณ์ ครบถ้วนกระบวนการ มีการตรวจสอบ คือมีขากลับ นั่นเอง

 

ลองพิจารณา การเกิดขึ้นของ อินเตอร์เนต ย่อมเป็นตัวหลักที่สุด ที่ไร้พรมแดน และสื่อสารได้ รวดเร็วขนาดที่เป็นรองแค่ความเร็วแสง

ลองพิจารณา การเกิดขึ้นของ เวบบอร์ด ย่อมเป็นตัวหลักอันแรก ที่สามารถสื่อสาร แบบไปกลับ สองทางได้

ลองพิจารณา การเกิดขึ้นของ เวบบล็อก ย่อมเป็นตัวหลักในขณะนี้ ที่สามารถสื่อสาร แบบไปกลับ สองทางได้ อย่างต่อเนื่อง อย่างมีศูนย์กลาง

 

ลองพิจารณา การเกิดขึ้นของ กูเกิ้ล ย่อมเป็นตัวหลักในขณะนี้ ที่สามารถสื่อสาร โดยการค้นหาแทบทุกอย่าง ในโลกตอนนี้ได้

ลองพิจารณา การเกิดขึ้นของ ไวกิพีเดีย ย่อมเป็นตัวหลักในขณะนี้ ที่สามารถสื่อสาร โดยการค้นหาแทบทุกอย่าง(ในอนาคตอันไกล้)

ในโลกตอนนี้ได้ อย่างต่อเนื่อง อย่างมีศูนย์กลาง

และสำคัญที่สุด คือ อย่างมีส่วนร่วม เริ่มสมดุลย์ จากทุกคนในโลกนี้

 

อันดับสี่ ทำอย่างไร เหล่าบัวบาน จึงจะเหนี่ยวนำ กันได้อย่างได้ผล มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ในประเทศเรา

 

หากกล้าหาญ และซื่อตรง ยอมรับความจริง มีแค่คนเมืองส่วนน้อย ที่มีโอกาสเท่านั้น

ที่จะเข้าถึงอินเตอร์เนต เข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้

ขณะที่มีคนด้อยโอกาส ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

ยังอดมื้อ กินมื้อ โง่จนเจ็บ ยังขาดแม้แต่ปัจจัยสี่ อันพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต

 

จะเห็นว่า เหล่าบัวบาน ที่มีโอกาส เข้าถึงอินเตอร์เนต เวบบอร์ด เวบบล็อก กูเกิ้ล ไวกิพีเดีย นั้น

เป็นกำลังสำคัญ แก่บ้านเมืองสักปานใด

เป็นกำลังสำคัญ ที่ช่วยนำทาง ช่วยเหนี่ยวนำ ผู้ตน สักปานใด

 

วันนี้ ขอเหล่าบัวบาน ทุกท่านจงตื่นขึ้นมา

ขอทุกท่านจงมี กำลังกาย กำลังใจที่ดี

ขอจงออกไปจาก ความหมกหมุ่น ในตัวเอง

ขอจงออกไป เพื่อนำทาง เพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส บนแผ่นดินแม่ อันมีพระคุณยิ่ง ของพวกเรา

ขอจงโชคดี

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที