CXO.Asia

ผู้เขียน : CXO.Asia

อัพเดท: 14 ต.ค. 2006 22.35 น. บทความนี้มีผู้ชม: 5094 ครั้ง

จุดที่เป็นห่วงที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลง ปัญหาต่างๆ การทรุดตัว ของส่วนใด ส่วนหนึ่งของ สังคม ของชาติ
ย่อมจะส่งผลถึงตัวเรา ครอบครัวเรา ชุมชน สังคมเรา อีกไม่นาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

จุดที่เป็นห่วงที่สุด คือ เรามัวแต่หมกหมุ่น กับ ตัวตน ความต้องการของเราเอง
ทำให้เรามอง ไม่เห็น ไม่ตระหนัก มองไม่เป็นปัญหา และผลกระทบ แม้สิ่งที่อยู่รอบๆ ไกล้ตัวเรา มากที่สุด


ตอนที่ ๑

ก่อนออกเดินทาง ขอมอบสิ่งนี้ให้

อาวุธประจำตัว เพื่อใช้ไขความลับ เบื้องต้น ของสิ่งต่างๆ คือ สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ  อันเข้มแข็ง บริบรูณ์

เคล็ดประจำตัว เพื่อใช้ไขความลับ เบื้องหน้า ของสิ่งต่างๆ ว่า ความคิด ความรู้ ภูมิปัญญาใด

ที่เป็นของจริงแท้ ย่อมทน ย่อมเต็มใจ ย่อมเปิดกว้าง ต่อการพิสูจน์ โต้แย้ง ไม่ขึ้นกับสถานที่ บุคคล ยุคสมัยและเวลา

 

ภาคสอง เพื่อหลุดพ้น ความหมกหมุ่น ในตัวเอง

บทที่ ๑ (ย่อ) ความสำคัญของยุคสื่อสารข้อมูล ที่ไร้พรมแดน รวดเร็วขนาดที่เป็นรองแค่ความเร็วแสง

บทที่ ๒ (ย่อ) การดื่มกิน เคี้ยวกลืน ย่อย ถ่ายเท ข้อมูล ความคิด ความรู้ ความเชื่อ ศรัทธา เทคโนโลยี ด้วยสติ ด้วยปัญญา

บทที่ ๓ (ย่อ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (โดยการปฎิบัติเน้นคุณภาพ เข้มแข็งต่อเนื่องยาวนานพอ)

ทบทวน ณ เมื่อวาน

บทที่ ๔ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา (เหล่าบัวบานต้องตื่น ตระหนัก เหนี่ยวนำ)

 

ความหมกมุ่น ในตัวเองเป็น ศัตรูอันร้ายกาจที่สุด อันดับแรก ของเหล่าบัวบาน

ความหมกหมุ่นแต่กับตัวเอง อย่างยาวนาน เคยชิน ฝังรากลึกเข้าไปใน ดีเอ็นเอ ของเรา

 

เหล่าบัวบานนั้นประกอบด้วย สติปัญญา กล้าหาญ ซื่อตรง กาย วาจา ใจ เป็นพื้นฐานที่ดี

ตั้งมั่น ถือมั่น ในตัวตนของตัวเองน้อย ตั้งมั่น ยึดมั่น ในความเชื่อ ศรัทธาน้อยกว่าบัวเหล่าอื่น

จึงเพียงรอ แค่มีคนมาสกิด ให้ตื่นขึ้นเท่านั้น

 

วิธีที่มีโอกาสสำเร็จมากที่สุด คือ เหล่าบัวบาน เมื่อตื่นแล้ว ก็เหนี่ยวนำ บัวบานอื่น ไปเรื่อยๆ

เมื่อบัวบานตื่น และบานมากพอ ย่อมเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน เป็นสนามพลังงาน ที่สามารถปลุก

เหล่าบัวอื่นๆ ให้เริ่มบานได้

 

เราสามารถใช้ข้อดี และความเร็วน้องๆแสง ของยุคสื่อสาร ข้อมูลได้ เช่น

เครื่องมืออย่าง เวบบล็อก และ ไวกิพีเดีย

(ที่เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกคนในโลก มีการตรวจสอบแบบรอบทิศทาง 360 องศา จากผู้คนทั่วโลก

อย่างมีศูนย์กลาง อย่างมีระบบ น่าจะวิวัฒนาการแบบธรรมชาติได้ สมบรูณ์ ขึ้นอีกมากในอนาคต อันไกล้นี้)

 

นั้นจะให้เราทุกคน และเหล่าบัวบาน มีโอกาส สำเร็จได้ อย่างมีคุณภาพ และรวดเร็วขึ้น

มีโอกาสเบ่งบาน เหยี่ยวนำกัน อย่างมีจำนวนมากพอ มีพลังงานมากพอ

ที่จะเอาชนะแรงต้าน แรงเฉื่อย พลังดีเอ็นเอ ที่ฝังรากลึก ตามธรรมชาติของเราได้

 

เหล่าบัวบาน ที่มีโอกาส เข้าถึงอินเตอร์เนต เวบบอร์ด เวบบล็อก กูเกิ้ล ไวกิพีเดีย นั้น

เป็นกำลังสำคัญ แก่บ้านเมืองสักที่สุด เป็นกำลังสำคัญ ที่ช่วยนำทาง ช่วยเหนี่ยวนำ ผู้คน มากที่สุด

 

เดินทางต่อ ณ วันนี้

ภาคสอง บทที่ ๕ (ภาคปฎิบัติ) การปฎิรูปบ้าน วัด โรงเรียน (สามเหลี่ยมการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ที่พื้นฐานที่สุด)

 

อันดับแรก ปัญหา และสาเหตุอะไร ที่ทำให้เราต้อง การปฎิรูปการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา

 

ลองเปรียบกับ บ้านของเราดู

บ้านของเราจะเป็นเช่นไร

หากไม่ได้ออกแบบ เพื่อรองรับการเติบโต การต่อเติมในอนาคต

หากโครงสร้าง ด้อยคุณภาพ ไม่แข็งแรงตั้งแต่ต้น

หากเราใช้ อิฐบล็อก ที่ด้อยคุณภาพ เป็นส่วนประกอบ ของบ้านทั้งหลัง

 

บ้านของเราจะพังทลาย ลงมาทับเราทุกคน พร้อมๆกัน ได้ง่ายดาย หรือไม่

 

จะเห็นว่า การสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ ควรเน้นคุณภาพ เ้้น้นการออกแบบ ที่รองรับการเติบโต

เน้น วัสดุ การก่อสร้าง การตรวสอบที่มีคุณภาพ

จะเป็นทางเลือกที่ดี ที่เป็นไปได้ในทางปฎิบัติ กว่าหรือไม่

 

จะเห็นว่าการปฎิรูปประเทศชาตินั้น เหมือนเราสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ เราต้องเน้นการออกแบบ

เพื่อรองรับการเติบโต การต่อเติม เน้นคุณภาพโครงสร้าง ทุกๆส่วน

เหมือนกับสร้างบัาน เพื่อครอบครัวใหญ่ ของเราเอง

 

การสร้างบ้านที่มีคุณภาพนั้น ไม่อาจเสร็จแค่ชั่วข้ามคืน

ต้องเริ่มจากอิฐก้อนแรกที่มีคุณภาพ ไปจึงอิฐก้อนสุดท้ายที่มีคุณภาพ

จะเห็นว่า ต้องมีคุณภาพ แข็งแรง ทุกก้อนๆ

หาไม่แล้ว อิฐหนึ่งก้อน ที่ทรุดล้มลง อาจทำให้เกิดการทรุดตัว แลัวพาบ้านทั้งหลังทรุดตัวได้

 

หมายเหตุ

(ในแง่ไทยๆ คล้ายกับ การเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว คือสิ่งเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบที่คาดไม่ถึง

ในแง่วิทยาศาสตร์ คล้ายกับ การกระพือปีก ของฝีเสื้อ ที่ทำให้เกิดพายุ ในที่ห่างออกไปได้

เป็นดังพลังงานเหนี่ยวนำ เชื่อมโยงกัน ดึงดูดกัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม ในระบบธรรมชาติ)

 

จะเห็นว่า ประเทศชาติ  นั้นก็ต้องประกอบด้วย คน ครอบครัว สังคมที่มีคุณภาพ

เพราะเป็นการอยู่แบบเชื่องโยงกัน อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นระบบ โดยธรรมชาติ ของมนุษย์เรา

ที่ต้องอยู่กันเป็นสังคม เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย เข้มแข็งของกลุ่ม

 

จะเห็นว่าหาก ส่วนใด ส่วนหนึ่ง เกิดทรุดลง เกิดปัญหา ย่อมเชื่อมโยง ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นเสมอ

 

จุดที่เป็นห่วงที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลง ปัญหาต่างๆ การทรุดตัว ของส่วนใด ส่วนหนึ่งของ สังคม ของชาติ

ย่อมจะส่งผลถึงตัวเรา ครอบครัวเรา ชุมชน สังคมเรา อีกไม่นาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

 

จะเห็นว่า เราทุกคนไม่ควรประมาท ควรลดความหมกหมุ่น ในตัวเองลง

ไม่เพิกเฉย ต่อองค์ประกอบ รอบๆตัวเรา

 

อันดับสอง บ้าน วัด โรงเรียน

 

ลองพิจารณาดู จะเห็นว่า เป็นชุมชนพื้นฐาน เป็นหน่วยพื้นฐานที่สุด เป็นอิฐแต่ละก้อน ของประเทศชาติ

จะเห็นว่า หากอิฐก้อนนี้ ไม่แข็งแรง ด้อยคุณภาพ ย่อมสามารถดึงให้ อิฐก้อนอื่นทรุด และลามไปถึง

ทำให้ประเทศชาติ ทรุดตัวลงได้

 

จะเห็นว่า บ้าน วัด โรงเรียน เป็นหน่วยพื้นฐาน เป็นสามเหลี่ยม ที่ไม่อาจแยกจากกันได้

ไม่สามารถมาแบบเดี่ยวได้ ส่วนใดส่วนหนึ่ง อ่อนแอ ย่อมส่งผลถึงสองด้าน ที่เหลือ อย่างรวดเร็ว

 

จุดที่เป็นห่วงที่สุด คือ เรามัวแต่หมกหมุ่น กับ ตัวตน ความต้องการของเราเอง

ทำให้เรามอง ไม่เห็น ไม่ตระหนัก มองไม่เป็นปัญหา และผลกระทบ แม้สิ่งที่อยู่รอบๆ ไกล้ตัวเรา มากที่สุด

 

วันนี้ เราจะหยุด แค่นี้ก่อน เพื่อให้เราได้มีโอกาส หายใจยาวๆ ช้าๆ รู้ลมหายใจ ของเราเอง

รู้ตัวเราเอง ลองมองออกไปข้างนอก เื่พื่อทบทวน เพื่อเชื่อมโยงตัวเรา เข้ากับสิ่งๆ ต่างๆ

รอบๆ ตัวเราเอง ขอให้ทุกท่าน มีแรงกาย แรงใจ ที่ดี ในการทั้งปวง

 

ขอจงโชคดี

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที