Tewin

ผู้เขียน : Tewin

อัพเดท: 31 ต.ค. 2006 22.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 73404 ครั้ง

ระบบคุณภาพระบบใหม่ในไทย แต่ไม่ใหม่สำหรับในประเทศแถบอเมริกา นั้นคือ "TL 9000" ระบบคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมที่กำลังเป็นที่สนใจกันในขณะนี้


TL 9000 คือ อะไร?

TL 9000 คือ อะไร?

 

TL 9000 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพของระบบ TL 9000 นั้นได้เขียนขึ้นบนพื้นฐานของข้อกำหนด ISO 9001:2000 ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดหลัก 5 ข้อเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 8 (4. ระบบบริหารงานคุณภาพ – Quality Management System, 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร – Management  Responsibility, 6. การจัดสรรทรัพยากร – Resource Management, 7. การผลิตและการบริการ – Product Realization , 8. การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุง – Measurement, Analysis and Improvement)

 

หากแต่ระบบ TL 9000 นั้นมีความพิเศษแตกต่างจากระบบบริหารงานคุณภาพระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, ISO/TS16949, ISO 13485, ฯลฯ ที่นอกจากต้องมีการขอใบรับรองการตรวจประเมินระบบจากผู้ตรวจประเมินแล้ว ในระบบ TL 9000 ยังจำเป็นต้องมีเก็บข้อมูลการวัดผลของกระบวนการตามระบบที่ TL 9000 กำหนด และนำผลของข้อมูลที่ได้มาทำการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการประเมินระดับความสามารถของตัวผู้ประกอบการเองว่าอยู่ในระดับใด อันส่งผลให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลขององค์กรกลางที่เรียกกันว่า QuEST Forum หรือที่มีชื่อเต็มว่า “Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications Forum” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกันในธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

 

ทั้งนี้ระบบบริหารงานคุณภาพ TL 9000 ได้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางด้านคุณภาพที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ รวมถึงผู้ให้บริการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา การดำเนินการผลิต การจัดส่ง การติดตั้ง ตลอดจนการบำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

 บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที