Tewin

ผู้เขียน : Tewin

อัพเดท: 31 ต.ค. 2006 22.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 73400 ครั้ง

ระบบคุณภาพระบบใหม่ในไทย แต่ไม่ใหม่สำหรับในประเทศแถบอเมริกา นั้นคือ "TL 9000" ระบบคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมที่กำลังเป็นที่สนใจกันในขณะนี้


โครงสร้างของ TL 9000

โครงสร้างของ TL 9000

 

ระบบบริหารงานคุณภาพ TL 9000 จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ อันได้แก่

 

1.       ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System - Requirements)

ซึ่งจะเป็นส่วนของข้อกำหนด ที่จำเป็นต้องปฏิบัติ เพื่อขอออกใบรับรอง TL 9000 กับผู้ตรวจประเมิน

 

2.       ระบบการวัดผลด้านคุณภาพ (Quality Management System - Measurements)

ซึ่งจะเป็นส่วนของการวัดผลข้อมูลตามข้อกำหนด เพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลที่ QuEST Forum

 

[1]

 

ดังนั้นคู่มือมาตรฐานของระบบ TL 9000 จึงมี 2 ฉบับ ได้แก่

 

1.       คู่มือมาตรฐานฉบับข้อกำหนด  (Requierment Handbook)

 

รายละเอียดในคู่มือมาตรฐานฉบับข้อกำหนด จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดทั้งหมดของ ISO 9001:2000 รวมกับข้อกำหนดเฉพาะของทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอีกจำนวน 81 ข้อกำหนด

 

ซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อกำหนดทางด้านเอกสาร, การมุ่งเน้นที่ลูกค้า, การวางแผนแบบระยะสั้นและระยะยาว, หน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร, การจัดสรรทรัพยากร, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, การวางแผนดำเนินการผลิตหรือการให้บริการ, กระบวนการในการสื่อสารกับลูกค้า, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดซื้อจัดจ้าง, การผลิตและการให้บริการ, การควบคุมเครื่องมือวัด, การตรวจสอบและวัดผล, การวิเคราะห์ข้อมูล, และ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

2.       คู่มือมาตรฐานฉบับการวัดผล (Measurement Handbook)

 

รายละเอียดในคู่มือมาตรฐานฉบับการวัดผล จะเป็นข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่องค์กรจำเป็นต้องรวบรวมและนำมาวัดผล เพื่อใช้ในการประเมินถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผู้ประกอบการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และผู้ให้บริการต่างๆ

 

องค์กรที่ได้การรับรอง TL 9000 มีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวบข้อมูลตามข้อกำหนดในคู่มือมาตรฐานฉบับนี้ และรายงานผลไปยังฐานข้อมูลที่ QuEST Forum โดยการส่งข้อมูลจะต้องตรงตามจำนวนและประเภทที่ทางองค์กรได้ลงทะเบียนไว้กับทาง QuEST Forum ซึ่งข้อมูลที่ส่งไปอาจส่งเป็นรายเดือนหรือทุกๆ 3 เดือน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

 

ตัวอย่างของข้อมูลที่ต้องวัดผล เช่น จำนวนรายงานปัญหาหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น, ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ที่ได้รับปัญหามาจนปัญหานั้นจบลง, ความพยายามในการปิดปัญหาที่เกินระยะเวลาที่กำหนด, การจัดส่งให้ตรงต่อเวลา, จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง, ระยะเวลาที่ระบบเกิดการขัดข้อง, จำนวนครั้งของปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมที่นำไปใช้ และอีกหลายตัวแยกตามประเภทของธุรกิจ ว่าเป็นองค์กรจัดประเภทฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือผู้ให้บริการ หากโดยภาพรวมแล้ว การวัดผลตามมาตรฐาน TL 9000 จะคำนึงลูกค้าเป็นสำคัญทั้งทางตรงไปจนถึงผู้บริโภค โดยหลักใหญ่ๆ แล้วจะมองปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาปรับปรุงให้ปัญหาลดน้อยลง

 [1] อ้างอิงจาก www.questforum.org


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที