Tewin

ผู้เขียน : Tewin

อัพเดท: 31 ต.ค. 2006 22.50 น. บทความนี้มีผู้ชม: 73401 ครั้ง

ระบบคุณภาพระบบใหม่ในไทย แต่ไม่ใหม่สำหรับในประเทศแถบอเมริกา นั้นคือ "TL 9000" ระบบคุณภาพสำหรับกลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมที่กำลังเป็นที่สนใจกันในขณะนี้


ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Categories)

ประเภทผลิตภัณฑ์ (Product Categories)

 

                นอกจากการระบุประเภทธุรกิจขององค์กรเพื่อขอรับรองระบบ TL 9000 แล้ว องค์กรยังจำเป็นที่จะต้องระบุประเภทผลิตภัณท์ที่ต้องการขอรับรองระบบ TL 9000 ว่าอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทใด เพื่อที่ทำการขอจดทะเบียนการวัดผลของผลิตภัณฑ์ตามระบบ TL 9000 กับฐานข้อมูลของทาง QuEST Forum

 

                โดยในระบบ TL 9000 จะแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรนาคม ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และผู้ให้บริการ ออกเป็น 9 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

               

ประเภทผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์[1]

1.    Switching

Circuit switch, Packet switch, PPSN, Access multi-service, Broadband multi-service, Packet gateway, Application servers, SNC, Routers, …

 

2.    Signaling

Service control, SCP, SSP, TCAP, RBD, STP, HLR, SL, …

 

3.    Transmission Systems

Cables, Supporting structure, Coaxial connectors, PWDW, Transport equipment, WDM, DWDW, DSL, Wireless transmission, BTS, PBU, Mobile location center, …

 

4.    Operations& Maintenance

Test equipment, Monitoring equipment, Parallel test equipment, Test software, Network management systems, business systems, Mechanical splicers, …

 

5.    Common Systems

Synchronization, Terminals, PCs, Workstations, Mainframes, AC rectifiers/battery chargers, Battery systems, UPS, DC to AC inverter, DC to DC bulk converter, …

 

6.    Customer Premise and Enhanced Services

POTS telephone sets, Cordless telephones, Wireless user terminal, Data modem, Fax, Printer, Copier, ACD system, PBX, …

 

7.    Services

Network installation, Network engineering, Software development, Network integration, Logistical service, Metrology, Calibration, Customer support service, Training, Consulting, Customer assistance, …

 

8.    Components and Sub-assemblies

Passive devices, PCBs, Electronic assemblies, Optical devices, Optical fiber, Electromechanical Assemblies,

Cable assemblies, Software programs, …

 

9.    End-Customer Products

Voice over IP service, Local Services Calls, WAP protocol services, Paging, Transport Networks, Private Networks, Internet Access, e-Business & Content Hosting, Video Broadcast Services, …

 

ซึ่งองค์กรจะต้องระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขอรับรอง TL 9000 ให้ตรงกับประเภทผลิตภัณฑ์ตามที่ระบบการวัดผลในฐานข้อมูลของทาง QuEST Forum กำหนด เพื่อที่จะทำการส่งข้อมูลการวัดผลไปยังระบบฐานข้อมูล RMS (Registration Management System) อันเป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมค่าการวัดผลขององค์กรที่ได้รับการรับรอง TL 9000 ทั้งหมด

 

ข้อมูลที่อยู่ในระบบ RMS ทั้งหมดที่มาจากหลายองค์กร จะนำมาเก็บรวบรวมแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และจะนำมาทำการประมวลผล เพื่อเปรียบเทียบขีดระดับความสามารถขององค์กรว่าแต่ละองค์กรอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ จากค่าการวัดผลเดียวกันตามระบบของ TL 9000 อันจะมีประโยชน์ในการที่องค์กรจะนำผลที่ได้มาพัฒนาองค์กรของตนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งไป จนเข้าสู่องค์กรที่ดีเลิศ

 [1] คำย่อ

ACD       - Automatic Call Distribution

BTS        - Base Transceiver System

DSL        - Digital Subscriber Line

DWDM  - Dense Wavelength Division Multiplexer

HLR        - Home Location Register

MSC       - Mobile Switching Center

PBU        - Pilot Beacon Unit

PBX        - Private Branch Exchange

PPSN      - Public Packet Switched Network

PWDM   - Passive Wavelength Division Multiplexer

RDB        - Routing Database

SBR        - Source Based Routing

SCP         - Service Control Point

SL           - Service Logic

SPC         - Stored Program Control

SSP         - Service Switching Point

STP         - Signaling Transfer Point

TCAP     - Transaction Capabilities Application Part

UPS        - Uninterruptible Power Supplies

WDM     - Wavelength Division Multiplexer

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที