มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504080 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


การตรวจประเมินภายใน Internal Quality Audit: IQA

การตรวจประเมินภายใน  Internal Quality Audit:  IQA  

         การที่สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2000      จะต้องมีความพร้อมในการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอกตลอดเวลา    การสะท้อนว่าสถาบันมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2000    อยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอ           การตรวจประเมินคุณภาพภายในจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจจริงจากบุคคลภายนอกที่องค์การให้การรับรองส่งมา       

             ในการตรวจ   นั้นจะใช้บุคลากรจากภายในสถาบันเองที่ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน  จากวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก          สถาบันรับรองผู้ตรวจประเมิน  ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ISO 9001: 2000           
             วิธีในการตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit)

1.  เตรียมความด้านการประชาสัมพันธ์ภายในให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันทราบ

2.  จัดแบ่งทีมงาน Auditor ในการตรวจประเมินออกเป็นทีม ๆ ละ 5 – 6 คน

3.  แต่งตั้งหัวหน้าทีม Lead Auditor   ในแต่ละทีม

4.  จัดทำ Checklist ในการตรวจประเมินภายในร่วมกัน   

5.  ดำเนินการตรวจประเมินภายในโดย ทีมงาน Auditor  จะต้องไม่ตรวจหน่วยงานของตนเอง

6. การตรวจประเมินภายในต้องทำอย่างจริงจังแต่มีความเป็นกัลยาณมิตร   ให้คำแนะนำ

                    สรุปการตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าการทำกิจกรรมต่าง ๆของสถาบันมีประสิทธิภาพและได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ   ISO 9001: 2000           

หรือไม่  มีจุดบกพร่องในเรื่องใด  เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง   เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่อไป การตรวจสอบนี้ ต้องดำเนินการอย่างเป็นอิสระ   มีความจริงใจในการวิพากษ์วิจารณ์ให้คำแนะนำ เพื่อให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ  ของสถาบันเป็นไปตามข้อกำหนดและทราบข้อมูลจริงในการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป                    
บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที