มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504085 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


หลักการที่ 1 การมุ่งเน้นที่ตัวลูกค้า (Customers Focus)

ส่วนหลักการ  ที่ต้องปฏิบัติข้อกำหนดต่าง ๆ  ให้สอดคล้องด้วยคือ

   หลักการที่ 1 การมุ่งเน้นที่ตัวลูกค้า   (Customers   Focus)

            โดยหลักการแล้วองค์การต้องพึ่งพาอาศัยลูกค้าจึงจะทำให้อยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้น   องค์กรต้องทราบความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต    และต้องพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า 
             
ลูกค้าในที่นี้คือ   สถานประกอบการที่รับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไปทำงานด้วย

              ดังนั้น  การที่จะมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของสถานประกอบการจะต้องทราบ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนว่าคุณสมบัติของนักศึกษาที่จบการศึกษาในฐานะสินค้าที่ต้องการจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างนั่นคือ   คุณภาพ

              ฉะนั้นสถานศึกษาควรทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ    เพื่อทราบข้อมูลป้อนกลับว่า  ความสามารถพิเศษ  หรือคุณสมบัติแบบใดที่จะต้องมีในตัวนักศึกษา        เช่น     ในการทำบัญชีต้นทุน  ควรจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  แทนที่การใช้มือทำเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไป  มีการนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล   และพนักงานคอมพิวเตอร์ควรที่จะต้องเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาสำหรับจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้  เป็นต้น     ทั้งนี้ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาโดยหลักสูตรที่กำหนดมาแล้วจะต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน)     และการฝึกงานนี้เองเสมือนหนึ่งว่าเป็นการทดสอบตลาดของตัวสินค้าที่กำลังจะวางจำหน่าย  สถาบันการศึกษาสามารถถือโอกาสนี้เป็นการออกสนามทำวิจัยได้ไปในตัวโดยการแต่งตั้งอาจารย์ออกไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานและนำผลมารายงานร่วมกัน   
               ในทางปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนในการทำงาน ตามกระบวนการของระบบมาตรฐาน ISO นั้นสถานศึกษาสามารถกำหนดเป็นขั้นตอนการทำงาน (Quality Procedure) สำหรับกระบวนการหลักของการผลิต ดังนี้
                      1. ประชาสัมพันธ์ 
การตลาดเกี่ยวกับสถานศึกษาเรื่องจะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรใดบ้าง
                2. รับสมัคร /
สอบคัดเลือก

                3.  การเรียน การสอน    การสอบ
                4.   การฝึกงาน  การทดสอบคุณภาพของสินค้า
                5.   การจบการศึกษา

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที